Deklaracja

Zgodnie z wytycznymi KEP
i wskazaniami instrukcji diecezjalnej, warunkiem bezpośredniego przygotowania do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii jest złożenie przez rodziców (opiekunów) deklaracji uczestnictwa dziecka w przygotowaniu do tych sakramentów.

W odpowiedzi na liczne prośby kierowane do Referatu Katechetycznego, przygotowaliśmy propozycję takiej deklaracji. Nie jest ona obligatoryjna, lecz stanowi pewien projekt, który można modelować wedle uznania. Jest do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Więcej informacji na temat deklaracji i zmian związanych z przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w nowelizacji instrukcji w Biuletynie Katechetycznym 2021/2022, s. 57-64 oraz w zakładce: Dokumenty/diecezjalne.

Referat Katechetyczny w Częstochowie

Bierzmowanie – Katechezy Parafialne

Wraz z nowym rokiem szkolnym należy rozpocząć cykl katechez przygotowujących w parafii do sakramentu bierzmowania. Powinien on przebiegać zgodnie z instrukcją i w oparciu o obowiązujące w archidiecezji materiały. Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na prowadzenie spotkań z kandydatami do bierzmowania w tradycyjnej formie w parafii, to należy je prowadzić w formie zdalnej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby te spotkania odbywały się z zastosowaniem platform internetowych, tym bardziej, że od tego roku szkolnego jest również możliwość wykorzystania aplikacji mobilnej (mocniduchem.archiczest.pl), co umożliwia prowadzenie systematycznych comiesięcznych katechez zdalnie .

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w przygotowaniu do bierzmowania jest udział w lekcjach religii. Należy to zweryfikować za pomocą Dzienniczka kandydata do bierzmowania, wymagając adnotacji katechety w tej sprawie (s. 16-17).

KAZANIA KOMUNIJNE/KATECHEZY EUCHARYSTYCZNE

Pojawiły się nowe materiały z serii: Boży Baranek – Kazania Komunijne. Kazania te są opracowane z zachowaniem struktury katechezy integralnej, a więc składają się z: wyjścia egzystencjalnego, później refleksji teologicznej i na zakończenie z bloku poświęconego kształtowaniu postaw. Do każdej części są przygotowane na płycie CD materiały multimedialne, obrazy, rysunki, zdjęcia, piktogramy, filmiki, słuchowiska itp. Tak naprawdę są to po prosu gotowe katechezy eucharystyczne. Jest ich aż 33! Będzie można je nabyć podczas konferencji katechetycznej w najbliższą sobotę.

XI Tydzień Wychowania

„W blasku ojcostwa”
12-18 września 2021 r.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Wychowawcy
i Duszpasterze,
zapraszamy Was gorąco do włączenia się w inicjatywy kolejnego Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Zaproszenie to kierujemy też do przedstawicieli samorządów i osób podejmujących misję wspierania polskiej rodziny i szkoły, a także do pracowników środków społecznego przekazu. Osoby zaangażowane w dzieła wychowawcze i wszystkich wychowanków zawierzamy opiece Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa i niebawem już błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na czas modlitwy i refleksji nad kształtem wychowania w naszej Ojczyźnie z serca wszystkim błogosławimy.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 389 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Materiały (konferencje, teksty modlitw i scenariusze katechez) do pobrania na stronie: https://tydzienwychowania.pl

 

BIULETYN KATECHETYCZNY 2021/2022

W czasie konferencji katechetycznej 28 sierpnia (sobota) br. będzie można nabyć nowy tom Biuletynu Katechetycznego. Znajdują się w nim między innymi dane dotyczące programów i podręczników do nauki religii, oferta szkoleń (sympozja, konferencje, warsztaty), informacje o konkursach biblijnych i olimpiadzie, pielgrzymce maturzystów i rekolekcjach szkolnych, nowelizacja instrukcji o przygotowaniu do pierwszej Komunii św., propozycja nowych materiałów diecezjalnych z serii: Mocni Duchem i Boży Baranek oraz aktualne akty prawne związane z edukacją religijną w szkole i parafii.

Konferencja Katechetyczna

Referat Katechetyczny serdecznie zaprasza na Konferencję Katechetyczną przed nowym rokiem szkolnym. Spotkanie będzie miało miejsce 28 sierpnia (sobota) br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie w trzech turach:

  • godzina 10.00  katecheci z regionu częstochowskiego i zawierciańskiego (kościół);
  • godzina 10.00 księża katecheci (aula);
  • godzina 14.00   katecheci z regionu radomszczańskiego i wieluńskiego (kościół).

PODSUMOWANIE KONKURSU BIBLIJNEGO w archidiecezji częstochowskiej

Zażyłości ze Słowem Bożym życzył „młodym biblistom” podprzeor o. Marcin Ciechanowski. Na Jasnej Górze odbyło się wręczenie nagród finalistom z archidiecezji częstochowskiej XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wyróżnionych zostało 7 osób i towarzyszący im katecheci.

Czytaj dalej PODSUMOWANIE KONKURSU BIBLIJNEGO w archidiecezji częstochowskiej

Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Do wszystkich szkół podstawowych zostały wysłane materiały tematyczne oraz list rektora NSD – ks. dra Jerzego Bieleckiego do Katechetów , z prośbą o podjęcie działań promujących tę szkołę. List może służyć jako podstawowe źródło informacji na jej temat. Jego treść zamieszczamy poniżej. Prosimy o włączenie się w dzieło promocji szkoły, między innymi przez fakt przekazania uczniom informacji na jej temat oraz wysłanych ulotek.

Czytaj dalej Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie