1050 rocznica Chrztu Polski – Konferencja dla nauczycieli

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego organizuje konferencję związaną z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Konferencja jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które ma na celu wspieranie szkół w działalności historyczno – dydaktycznej. Spotkanie odbędzie się 26 października 2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00 w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 12. W drugiej części spotkania odbędą się warsztaty dla nauczycieli, które pomogą wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Serdecznie zapraszamy katechetów do udziału w konferencji. Prosimy również o przekazanie tej informacji w szkołach, zwłaszcza nauczycielom historii i języka polskiego. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do 21 października 2016 r. telefonicznie pod numerem 34 362 51 05 lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@sod.edu.pl.

Udział katechetów w konferencji będzie potraktowany jako dodatkowe spotkanie szkoleniowe i odnotowany
w karcie formacyjnej.