Aby Polska Polską była! – wideo

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizował 15 grudnia br. Konferencję „Aby Polska Polską była!” związaną z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2020 „Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia”. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.
Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia i zapoznania się z następującymi wystąpieniami: (>>>NAGRANIE KONFERENCJI<<<)
Program Konferencji:

1. Wprowadzenie do tematyki Konferencji, Elżbieta Doroszuk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie
2. „Spuścizna Ojców naszych zobowiązaniem. Patriotyzm w ujęciu Prymasa Tysiąclecia”, Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
3. „Więź Prymasa Wyszyńskiego z Kościołem częstochowskim”, Ks. dr Paweł Kostrzewski, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
4. „Po Bogu najbardziej kocham Polskę” – najważniejsze i ponadczasowe wartości w myśli Stefana kardynała Wyszyńskiego, Ks. Sławomir Bednarski, prezes Fundacji „Servire homini”
5. „Nowy najazd komunizmu na Polskę” – Troska Prymasa Tysiąclecia o zachowanie polskiej tożsamości narodowej w dobie zaprowadzania ideologii marksistowskiej w Polsce, dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.