ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

Dzień skupienia będzie miał miejsce 27 listopada (sobota) 2021 r. Rozpocznie się Mszą św. w kościele seminaryjnym o godzinie 9.30. Poprowadzi go ks. dr hab. Marian Szymonik. Uczestniczą w nim wszyscy katecheci, dla których udział w dniu skupienia, jak i w sympozjum, jest obowiązkowy.