Sprawozdania katechetyczne 2021/2022

Od tego roku szkolnego każdy katecheta wypełnia osobno sprawozdanie i przesyła go drogą elektroniczną do Referatu Katechetycznego. W tym celu należy pobrać właściwy formularz, wypełnić, zapisać i odesłać na adres: katecheza@archiczest.pl

Termin dostarczania sprawozdań mija 30 września 2022 r.

W celu pobrania sprawozdania katechetycznego dla właściwego typu szkoły prosimy kliknąć w zamieszczony poniżej odpowiedni link:

Sprawozdanie_2022/23 PRZEDSZKOLE

Sprawozdanie_2022/23_SZKOŁA PODSTAWOWA

Sprawozdanie_2022_23_PONADPODSTAWOWA