Ankiety katechetyczne 2020/2021

W celu pobrania ankiety katechetycznej dla właściwego typu szkoły prosimy kliknąć w zamieszczony poniżej odpowiedni link:

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Ponadpodstawowa po kl. 8

Ponadpodstawowa po gimnazjum

Ankiety należy wypełnić na komputerze i odesłać do Referatu
Katechetycznego tylko w wersji elektronicznej na adres email:
katecheza@archiczest.pl.

Termin dostarczania ankiet mija 30 września 2020 r.