Ankiety katechetyczne na rok szkolny 2018/19

W celu pobrania ankiety katechetycznej dla właściwego typu szkoły prosimy kliknąć w zamieszczony poniżej odpowiedni link:

Przedszkole

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła Ponadgimnazjalna

Ankiety należy wypełnić na komputerze i odesłać do Referatu
Katechetycznego tylko w wersji elektronicznej na adres email:
referat@katechezaczest.pl.

Termin dostarczania ankiet mija 30 września 2018 r.