Sprawozdania katechetyczne 2023/2024

Od tego roku szkolnego każdy katecheta wypełnia osobno sprawozdanie i przesyła drogą elektroniczną do Referatu Katechetycznego. W tym celu należy pobrać właściwy formularz, wypełnić, zapisać i odesłać na adres: katecheza@archiczest.pl

Termin dostarczania sprawozdań mija 30 września 2023 r.

W celu pobrania sprawozdania katechetycznego dla właściwego typu szkoły prosimy kliknąć w zamieszczony poniżej odpowiedni link:

Sprawozdanie 2023/2024 – PRZEDSZKOLE

Sprawozdanie 2023/2024 – SZKOŁA PODSTAWOWA

Sprawozdanie 2023/2024 – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA