KARTA ZGŁOSZENIA i RODO Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny_AKTYWNY