Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny

(pobierz  PLAKAT Konkurs Plastyczny pdf)

WYNIKI KONKURSU

12 kwietnia 2024 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna” organizowanego przez Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Konkurs adresowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów ze szkół podstawowych i szkół specjalnych. Zainteresowanie konkursem okazała się ogromne, za co serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom.

W sumie do drugiego etapu zgłoszono 1409 prac. W kategorii  przedszkola/oddziały przedszkolne – 305 prac plastycznych z 77 placówek przedszkolnych i 1 parafii. W drugiej grupie wiekowej: szkoła podstawowa klasy I_IV – 606 prac plastycznych ze 129 szkół i 2 parafii. W kategorii szkoła podstawowa klasy V_VII – 455 prac plastycznych ze 104 szkół i 1 parafii. W kategorii szkoły specjalne – 43 prac plastycznych z 9 szkół.

Wśród tak wielu prac komisja podczas oceny brała pod uwagę następujące kryteria: samodzielne wykonanie, oryginalność techniki oraz trudność i jakość wykonania.

Wręczenie nagród dla zwycięzców oraz osób wyróżnionych odbędzie się  27 kwietnia br. na Jasnej Górze. 

Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców i osób wyróżnionych odbędzie się 27 kwietnia 2024 r. na Jasnej Górze.

Program :
Jasna Góra, 27.04.2024 r.

12.00 – Msza św. w kaplicy św. Jana Pawła II pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego.
13.00 – wystawa prac i wręczenie nagród – Sala Rycerska
13.30 – zwiedzanie Muzeum 600-lecia – dla zwycięzców konkursu

Komisja przyznała nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

no images were found

no images were found

 

Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny
„Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna”
Regulamin

(Do pobrania: REGULAMIN Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny.)

PATRONAT HONOROWY

Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław Depo

 

Przeor Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
o. Samuel Pacholski

 

PATRONAT MEDIALNY

 • Tygodnik Katolicki „Niedziela”
 • Portal „niedziela.pl”
 • Radio „Jasna Góra”
 • Radio „Fiat”

 

 

I. Organizator:

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie

II. Adresaci Konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, również specjalnych.

III. Cele Konkursu:

 • włączenie się w obchody Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej
 • propagowanie kultury chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultu Maryjnego
 • rozbudzanie zainteresowania sztuką sakralną
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

IV. Zasady Konkursu:

 1. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:a) Przedszkole – prace w formacie A4
  (pobierz: Przedszkole_A4)b) Szkoła Podstawowa I-IV – prace w formacie A 4
  (pobierz:SP kl I – IV_A4)c) Szkoła Podstawowa klasy V – VIII – prace w formacie A3 (pobierz:SP kl V – VIII_A3)d) Szkoła Podstawowa Specjalna – prace w formacie A4
  (pobierz:SP Specjalna_A4)

Praca powinna być wykonana na oryginalnej planszy wydrukowanej z pliku pdf. Plansze można również odebrać osobiście w Referacie Katechetycznym po wcześniejszym złożeniu zamówienia sms-em (nr tel. 453-401-030, należy podać imię i nazwisko zamawiającego oraz kategorię i ilość kart).

 1. Uczestnik zgłasza do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, polegającą na przyozdobieniu sukni i korony Matki Bożej oraz Dzieciątka Jezus na specjalnie przygotowanej planszy, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna oraz kartę zgłoszeniową (według wzorów załączonych do Regulaminu).

Do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA i ZGODA Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny

V. Zgłoszenia i terminarz:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

Etap I – uczestnicy składają prace do komisji szkolnej/przedszkolnej wybranej przez katechetę/opiekuna. Komisja ocenia i kwalifikuje do dalszego etapu  5 najlepszych prac (z każdej kategorii wiekowej). Termin składania prac oraz rozstrzygnięcia I etapu ustala katecheta/opiekun.

Etap II (finał) – prace uczniów wyłonione przez komisje szkolne/przedszkolne należy dostarczyć (pocztą lub osobiście) do Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie, Aleja NMP 54, do 22 marca 2024 r.

Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Przesłane prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 kwietnia 2024 r. Wyniki będą opublikowane na stronie: www.katecheza.archiczest.pl. Następnie opiekunowie, którzy zgłosili uczniów do konkursu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród.

VI. Nagrody:

Dla autorów najlepszych trzech prac w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma pamiątkowy dyplom.

VII. Uwagi końcowe:

 • Organizator powołuje Komisję, która w każdej kategorii przyzna nagrody
  i wyróżnienia.
 • Komisja będzie oceniać: wkład pracy własnej ucznia, technikę wykonania, estetykę wykonania, zgodność pracy z tematyką i celami Konkursu.
 • Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Referatu Katechetycznego: katecheza.archiczest.pl
 • O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator powiadomi szkolnego katechetę/opiekuna drogą mailowy
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uczestników do udziału w Konkursie (katecheci, nauczyciele) otrzymają stosowne zaświadczenia.
 • Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Ewentualne pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do Organizatora: Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, al. NMP 54, 42-200 Częstochowa, telefon: +48 453 401 030 lub 34 324 10 44.