Bierzmowanie

Zasady dotyczące przygotowania
do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach na terenie Archidiecezji Częstochowskiej należy prowadzić zgodnie z aktu­alnymi Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania do bierzmowania z 14 marca 2017 r. oraz z Instrukcją duszpastersko – katechetyczną w spra­wie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej. Od 1 września 2019 r. niniejszy dokument obowiązuje w znowelizowanej formie. Obowiązujący tekst dokumentu jest opublikowany w ,,Biuletynie Katechetycznym” tom 5 2019/2020, s. 76-82.

Materiały diecezjalne

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej należy prowadzić w oparciu o materiały diecezjalne wprowadzone od 1 września 2015 r.

Przygotowanie do bierzmowania we wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej należy prowadzić w oparciu o materiały diecezjalne z serii: „Mocni Duchem”. Do tej pory ukazały się z tej serii następujące publikacje:

(NOWOŚĆ) Aplikacja mobilna mocniduchem.archiczest.pl – to pomoc duszpasterska odpowiadająca na współczesne wymogi i standardy pracy z młodzieżą. Narzędzie to przygotowane jest z myślą o spotkaniach formacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. (Więcej informacji  o aplikacji, funkcjonalności i sposobie użytkowania >tutaj<).

Dzienniczek kandydata do bierzmowania – w którym kandydat dokumentuje udział w spotkaniach parafialnych i praktykach religijnych

Dziennik spotkań formacyjnych. Bierzmowanie – w którym prowadzący spotkania dokumentuje tematykę katechez parafialnych i konferencji z rodzicami

Katechizm – w którym zawarto podstawowe prawdy katechizmowe oraz przygotowanie do spowiedzi i teksty wypowiadane przez kandydatów podczas bierzmowania

Scenariusze katechez przed bierzmowaniem – w których zawarto program i dokładne scenariusze katechez na cały okres przygotowania do bierzmowania

Celebracje przed bierzmowaniem – w których znajdują się nabożeństwa uwzględnione w programie formacyjnym przed bierzmowaniem

Konferencje dla rodziców kandydatów do bierzmowania – w których umieszczono propozycje konferencji dla rodziców w trzyletnim cyklu

Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzest­ni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzą­cym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).