Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Koszyczek wielkanocny”

Cele konkursu:

Poznanie tradycji i symboliki święcenia pokarmów
Przygotowanie przez aktywną twórczość do głębszego zrozumienia tajemnicy Świąt Wielkanocnych
Rozwijanie wyobraźni plastycznej i możliwości twórczych

Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 w Częstochowie, ul. M. Dąbrowskiej 5/9, 42 208 Częstochowa, tel. tel. 34 323 11 61, sp34@edukacja.czestochowa.pl

Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

oddziały przedszkolne
o klasy 1 – 3
o klasy 4 – 8

Zasady uczestnictwa:
Każda ze szkół lub placówek może przesłać prace dowolnej liczby uczestników.
Każdy z uczestników konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie, dowolną techniką, może być płaska lub przestrzenna.
Prace powinny posiadać metryczki zawierające informacje:
o imię i nazwisko autora
o klasa , szkoła,
o telefon , e-mail wykonawcy
o imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
Oświadczenie Załącznik nr 2

Termin i miejsce składania prac:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 34
ul. M. Dąbrowskiej 5/9
42 208 Częstochowa

lub złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27 marca 2023 r.
Razem z dostarczonymi pracami prosimy o przygotowanie listy zbiorczej z imionami i nazwiskami dzieci oraz ich opiekunów biorących udział w konkursie z danej placówki Załącznik nr 1.

Rozstrzygnięcie konkursu:

O ceny prac dokona komisja powołana przez organizatora
O wynikach konkursu szkoły będą powiadomione telefonicznie
W ręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas wystawy w terminie podanym przez organizatora

Pobierz regulamin: Regulamin Konkursu Koszyczek wielkanocny