Biuletyn katechetyczny 2022/2023

W czasie konferencji katechetycznej będzie można nabyć nowy tom Biuletynu Katechetycznego. Znajdują się w nim miedzy innymi aktualne dane na temat nowych programów i podręczników do nauki religii, oferta szkoleń (sympozja, konferencje, warsztaty), informacje o tegorocznych konkursach biblijnych i olimpiadzie, pielgrzymce maturzystów i rekolekcjach szkolnych oraz propozycja nowych materiałów diecezjalnych z serii Boży Baranek. Poza tym aktualne akty prawne, związane z nauczaniem i wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży, ważne dla katechety, proboszcza, dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę.