Archiwum kategorii: Aktualności

zaproszenie

Henryk Seweryniak , ur. 1951. Profesor doktor habilitowany teologii fundamentalnej, kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE
W KRAKOWIE

Zarząd Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie zaprasza Członków Towarzystwa, Katechetów i Sympatyków na wykład ks. prof. dra hab. Henryka Seweryniaka, którego treść stanowić będą odpowiedzi na pytania: dlaczego warto być teologiem dzisiaj, co dalej z teologią, teologia… naukowa czy kościelna? Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 17,00 w auli Św. Jadwigi w Wyższym Seminarium Duchownym (Częstochowa,  ul. Św. Barbary 41).

W celach przygotowanie stosownych zaświadczeń potwierdzających Państwa udział w wykładzie, prosimy o nadesłanie swojego zgłoszenie na adres: pttsekretarz@wp.pl  Treść zgłoszenie powinna zawierać: imię, nazwisko oraz nazwę szkoły w której dany katecheta pracuje. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 lutego 2018 r., udział w wykładzie jest bezpłatny.

Ks. Paweł Maciaszek – kierownik PTT w Krakowie, Oddział w Częstochowie – wraz z Zarządem

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny o bł. Bolesławie Lament

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę międzynarodową, konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata. Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Pobierz regulamin

 Szczegółowe informacje:

http://www.zsnr1.nidzica.pl/konkurs-plastyczny.html

http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html

Rekolekcje powołaniowe w WSD

Księża Moderatorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie pragną poinformować wszystkie osoby zainteresowane o REKOLEKCJACH POWOŁANIOWYCH, które będą miały miejsce w gmachu naszego seminarium w dniach 2-4 lutego br.  W tym roku odbywać się one będą pod hasłem Niech mnie Twój Święty Duch prowadzi. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy duszpasterstwa młodzieży.

Rekolekcje przeznaczone są dla młodzieży męskiej
od 3 klasy gimnazjum.

Pobierz szczegółowe informacje

Zapisy: www.rekolekcjepowolaniowe2018.pl lub telefonicznie pod numerem: 34 365 12 15.

Nowe wydanie Pisma Świętego dla młodych

 

Dom Wydawniczy „Rafael” i Wydawnictwo Pallottinum przygotowały wyjątkowe wydanie Pisma Świętego dla młodych w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Atrakcyjna formuła z pewnością ułatwi korzystanie z Pisma Świętego na lekcji religii. Nowe wydanie Pisma Świętego może stanowić cenną pomoc katechetyczną. Szczegóły na stronie www.rafael.pl.

Etap szkolny konkursu biblijnego dla gimnazjum

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 14 grudnia odbędzie się etap szkolny konkursu biblijnego dla szkół gimnazjalnych. Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu zostały dzisiaj wysłane do katechetów mailem na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego katecheci przesyłają do Referatu Katechetycznego protokół w formie elektronicznego formularza zamieszczonego w zakładce: konkursy/konkursy biblijne/gimnazjum najpóźniej do 22 grudnia br.

Etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 23 listopada 2017 r. odbędzie się etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych. Szczegółowe informacje zostały przekazane katechetom w mailu wysłanym na adres zamieszczony w protokole etapu szkolnego.

Konkurs we wszystkich rejonach rozpoczyna się o godz. 10.00 i przebiega według następującego programu:

10.00 – rejestracja uczestników

10.30 – test pisemny

12.30 – ogłoszenie wyników