Archiwum kategorii: Aktualności

JaYestem – ewangelizacja, która wychodzi z internetu.

JaYestem to rozpoczęta 25 kwietnia w mediach społecznościowych inicjatywa, która ma na celu ukazać Boga, działającego w ludzkiej codzienności. Tego dotyczą historie osób, które możemy usłyszeć i zobaczyć na JaYestem.pl w przygotowanych specjalnie konferencjach. Kolejnym krokiem jest nowy projekt – D.A.R. Jest to propozycja dalszego poznawania Boga dzięki dziewięciu cyklicznym spotkaniom, które rozpoczęły się od 8 maja br. (Odcinek 1. Twoje życie YEST… [ D.A.R.]). Inicjatywę można śledzić na stronie JaYestem.pl, korzystając z kanału YouTub JaYestem oraz profilu na FB o tej samej nazwie.

 

Przypomnienie wskazań dotyczących pierwszej Komunii świętej

 Nadal obowiązują wskazania Referatu Katechetycznego, które zostały opublikowane na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej w dniu 30 marca 2020 r.

            W świetle aktualnych przepisów państwowych dotyczących limitów uczestników liturgii, liczba osób obecnych w świątyni jest zależna od powierzchni użytkowej danego kościoła, co w wielu przypadkach stwarza możliwość udzielania pierwszej Komunii świętej w małych grupach.

             Uwzględniając ten fakt:

  • Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii świętej indywidualnie lub w małych grupach, z zachowaniem przepisów państwowych określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym. Proboszcz może uzgodnić z rodzicami termin, w którym indywidualnie lub w małych grupach udzieli pierwszej Komunii świętej podczas Mszy świętej. Liturgia nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę, można ją zorganizować w innym dniu tygodnia.
  • Uroczystość pierwszej Komunii świętej (dla całej grupy) można także przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej.
  • Uroczystość ta musi być zawsze poprzedzona spowiedzią, zgodnie z wytycznymi zawartymi we wcześniejszych wskazaniach.
  • Uczestnicy liturgii, a zatem dzieci pierwszokomunijne, rodzice i goście oraz posługujący (z wyjątkiem duchowych celebrujących lub koncelebrujących Mszę świętą) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, a także zachować odległości i wszelkie środki ostrożności, stosownie do przepisów państwowych wydanych w tej kwestii.

XII Tydzień biblijny

W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 roku będziemy przeżywać XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35). Nawiązuje on do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”. Niedziela rozpoczynająca Tydzień Biblijny będzie równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Zachęcamy wszystkich do włączenia się owocne przeżycie tego czasu, jest to dobra okazja do słuchania Słowa Bożego w gronie rodzinnym. Materiały na XII Tydzień Biblijny i czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego dostępne są na stronie: www.biblista.pl

Nowe Podręczniki WDS Sandomierz

Wydawnictwo poleca podręczniki pod red. ks. Stanisława Łabendowicza, które posiadają bogatą szatę graficzną oraz nowatorską strukturę jednostki katechetycznej, z akcentowaniem większej aktywności uczniów. Do każdej klasy opracowano pomoce multimedialne na płytach zawierające m.in. opowiadania, teksty Pisma Świętego, refleksje modlitewne i piosenki, oraz ćwiczenia, które aktywizują i urozmaicają przebieg lekcji. Mocną stroną materiałów jest działalność Centrum Edukacji Katechetycznej – www.katechizmy.com.pl, będąca wsparciem dla katechetów, pracujących z podręcznikami WDS. Czytaj dalej Nowe Podręczniki WDS Sandomierz

Doskonalenie Zawodowe

Niektóre ze spotkań szkoleniowych zaplanowanych na maj i czerwiec zostają odwołane, inne zmieniają swoją formę realizacji, a ponadto proponujemy dodatkowe – nieuwzględnione w „Biuletynie Katechetycznym”.

1. Odwołane – warsztaty metodyczne w kurii (16.05.2020) Piosenka „Higher” – język migowy jako taniec i modlitwa

2. Zmiana formy realizacji – warsztaty biblijne w Wyższym Instytucie Teologicznym (11 i 18.05.2020) jako zdalne warsztaty biblijne; bliższych informacji udziela dr Beata Stypułkowska: stypulkowska.czwa@gmail.com
Ulegają zmianie tematy i terminy konferencji zaplanowanych pierwotnie na 20.05.2020 i 10.06.2020; zaktualizowana oferta  szkoleń online ukaże się niebawem na stronie internetowej RODN „WOM”, bliższych informacji udziela dr Artur Dąbrowski: dabrowski@womczest.edu.pl

3. Dodatkowa oferta – webinar Nadużywanie nowych technologii (22.04.2020) godz. 12.00, prowadzący dr Maciej Dębski;
>>więcej informacji <<<

Nowe podręczniki wydawnictwa św. Wojciecha

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Świętego Wojciecha na rok szkolny 2020/2021 wyda nowe podręczniki. Będą one opracowane zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku. Koordynatorami projektu, są Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych wybranych diecezji, scenariusze lekcji zostały opracowane  przez katechetów – praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym reprezentujących różne diecezje w Polsce. Udostępniony LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-qUE-y-hjwg zawiera film, który prezentuje przesłanki, jakie towarzyszyły w momencie, gdy rozpoczęto pracę nad opracowywaniem nowych podręczników do nauki religii. Zapraszamy do obejrzenia

Wskazania Referatu Katechetycznego w sprawie pierwszej Komunii świętej

Wskazania Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie w sprawie pierwszej Komunii świętej

Uszczegóławiając zasadę zdefiniowaną w punkcie 26. Zarządzenia w sprawie sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Triduum Paschalnego, opublikowanego w Okólniku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie nr 2/4 z dnia 25 marca 2020 r., Referat Katechetyczny określa następujące zasady organizacji uroczystości pierwszej Komunii świętej na terenie archidiecezji częstochowskiej:
Czytaj dalej Wskazania Referatu Katechetycznego w sprawie pierwszej Komunii świętej

Funkcjonowanie Referatu Katechetycznego w czasie trwania epidemii

W związku z zaostrzeniem zasad profilaktyki sanitarnej oraz ograniczeń dotyczących zgromadzeń, od 30 marca br. aż do odwołania, Referat Katechetyczny będzie obsługiwał interesantów wyłącznie drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty email od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -13.00.

Kontakt telefoniczny: 34 324 10 44

Kontakt mailowy: katecheza@archiczest.pl