Archiwum kategorii: Aktualności

Etap rejonowy konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 4-5 szkół podstawowych

W czwartek 28 listopada odbyły się eliminacje rejonowe XXV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 4-5 szkół podstawowych. Konkurs odbywał się równolegle w Częstochowie, Radomsku, Wieluniu i Zawierciu. Uczestnicy, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w rejonach, zostali zakwalifikowani do finału diecezjalnego, który odbędzie się w Częstochowie 5 marca 2020 r. 

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów! 

Wyniki etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 21 listopada br. odbył się etap rejonowy XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 6-8 szkół podstawowych. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna, po sprawdzeniu testów uczestników ze wszystkich rejonów archidiecezji częstochowskiej, zakwalifikowała do Finału Wojewódzkiego 12 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Poniżej publikujemy listę z wynikami konkursu. Nazwiska oznaczone na liście kolorem czerwonym to nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego.

 Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów!

Finał odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Częstochowie. Szczegółowe informacje przekażemy wkrótce katechetom oraz Dyrekcji szkół, do których uczęszczają finaliści.

Pobierz listę wyników


Poniżej można również pobrać test z etapu rejonowego oraz klucz odpowiedzi.

etap rejonowy – test dla ucznia

etap rejonowy – klucz odpowiedzi


Uwaga!!!

Finalistów obowiązuje dodatkowa literatura wyszczególniona w regulaminie konkursu, zaczerpnięta z komentarzy biblijnych. Całość tej literatury można pobrać klikając w zamieszczone poniżej linki.

Biblia w liturgii Mszy Świętej

Nowy Komentarz Biblijny Ew_Jan_1-12

apel komisji wychowania katolickiego kep

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach.

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.


Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (PDF)
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (DOC)

– źródło: opoka.news 

Podstawa Programowa katechezy i podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w dalszym ciągu Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. oraz będą obowiązywać dostosowane do niej podręczniki do nauki religii. Podręczniki dostosowane do nowej Podstawy z 2018 r. będą wprowadzane dopiero od roku szkolnego 2020/2021.

Kwestia ta jest szczegółowo wyjaśniona w Uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii. Treść dokumentu można pobrać klikając w poniższy link.

Pobierz dokument

Szczegółowe informacje będą również przekazane podczas konferencji katechetycznej 31 sierpnia br. oraz zostaną opublikowane w ,,Biuletynie Katechetycznym”.

 

 

zaproszenie

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Aktualne wyzwania teologii. Odbędzie się ona 9 maja br. w gmachu WSD w Częstochowie, ul. św. Barbary 41. Wydarzenie zostanie zainaugurowane o godz. 9:00 Mszą św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Abp. Wacława Depo. Pierwsza sesja z prezentacjami i dyskusją rozpocznie się o godz. 10:15 w Auli im. Jana Pawła II. Wśród prelegentów (zgłoszonych 45) wystąpią: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), ks. prof. dr hab. Marek Tatar (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i ks. dr hab. Sławomir Zieliński (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Po przerwie, od godz. 12:00 do 13:30 rozpocznie się druga sesja z podziałem prelegentów na poszczególne dyscypliny teologiczne, także z prezentacjami i dyskusją. Sekcje zgromadzą się w salach wykładowych Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższego Instytutu Teologicznego.

 Serdecznie zapraszamy do udziału. (Po zakończonej konferencji możliwość pobrania stosownych zaświadczeń)

https://pttczestochowa.pl/

 Polskie Towarzystwo Teologiczne
 w Krakowie – Oddział w Częstochowie

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

W czwartek 25 kwietnia na Jasnej Górze odbył się diecezjalny etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 

Zakres tegorocznej edycji Konkursu obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Tekst źródłowy stanowił najnowszy przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Edycji Świętego Pawła. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 49 szkół  z terenu archidiecezji częstochowskiej, co przełożyło się na liczbę 60 uczniów.

Konkurs poprzedziła Eucharystia w Kaplicy Matki Bożej,  której przewodniczył biskup senior Antoni Długosz. „Cieszę się, że młodzież podejmuje trud odczytywania Pisma Świętego. Biblia jest księgą zadaną każdemu z nas, (…) z niej możemy czerpać prawdy dotyczące naszego zbawienia” – nadmienił w homilii bp Antoni.

Po Mszy św. młodzież rozpoczęła rywalizację konkursową w Sali Papieskiej. Test pisemny wyłonił siedmiu najlepszych uczestników, którzy przystąpili do części ustnej, która z kolei wyłoniła trzech finalistów. Będą oni reprezentować archidiecezję częstochowską w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w czerwcu w Niepokalanowie.

W skład Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wchodzili: dyrektor Edycji Świętego Pawła ks. Daniel Łuka, redaktor Radia Jasna Góra Marcin Bernaś. Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie reprezentował wizytator diecezjalny dr Artur Dąbrowski.

Zwyciężczynią konkursu została Marcelina Pawłowska z II LO w Zawierciu. Drugie miejsce zdobył Maciej Szymczykiewicz z II LO w Radomsku. W gronie finalistów, po emocjonującej „dogrywce”, znalazła się także Paulina Rychlik z LO w Koziegłowach.

Pielgrzymka maturzystów 2019

W sobotę 9 marca 2019 r. odbyła się pielgrzymka maturzystów z  archidiecezji częstochowskiej na Jasną Górę. Pierwszym punktem spotkania młodzieży była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Następnie maturzyści zgromadzili się w auli o. Kordeckiego, gdzie odbyło się spotkanie ewangelizacyjne animowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej. W pielgrzymce wzięło udział blisko 2 tysiące młodych ludzi, którzy zawierzyli się Matce Bożej. Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji z pielgrzymki: