Archiwum kategorii: Aktualności

Wskazania w sprawie pierwszej Komunii świętej – przypomnienie

 Referat Katechetyczny przypomina zasady dotyczące
organizacji pierwszej Komunii świętej

  1. Uroczystość pierwszej Komunii świętej może się odbyć w planowanym terminie, o ile zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w odpowiednich przepisach państwowych.
  2. Uroczystość pierwszej Komunii świętej dla całej grupy można przenieść na inny termin. Decyzję w tej sprawie podejmuje proboszcz w porozumieniu z rodzicami dzieci przystępujących do pierwszej Komunii świętej.
  3. Dopuszcza się udzielenie pierwszej Komunii świętej indywidualnie lub w małych grupach. Liturgia nie musi odbywać się wyłącznie w niedzielę, można ją zorganizować w innym dniu tygodnia.
  4. Po Uroczystości pierwszej Komunii świętej można organizować tradycyjny biały tydzień z zachowaniem zasady określonej w pkt. 1.
  5. Pierwsza Komunia święta powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem zgodnie z normami określonymi w Instrukcji o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św. w archidiecezji częstochowskiej. Poważne braki w wymaganym przygotowaniu, nawet jeśli są konsekwencją sytuacji epidemicznej, stanowią słuszną rację przemawiającą za przeniesieniem pierwszej Komunii świętej na późniejszy termin.

Powyższe wskazania obowiązują do czasu odwołania przez odpowiednie władze państwowe stanu epidemii.

Mogą również ulegać zmianom
w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

„Radości i boleści św. Józefa”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie organizuje Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Radości i boleści św. Józefa”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całej Polski i zagranicy. Celem konkursu jest m. in. przybliżenie treści Listu Apostolskiego Ojca Świętego Franciszka „Patris corde” oraz upamiętnienie 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Świętego.
Regulamin konkursu RADOŚCI I BOLEŚCI ŚW. JÓZEFA
Karta zgłoszenia – Konkurs 2021 Św. Józef

Czytaj dalej „Radości i boleści św. Józefa”

Szkolenia online

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach nieodpłatnych online na platformie Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zalogowanie się na stronie SOD – https://www.sod.edu.pl/zgloszenie-szkolenia-nieodplatne/

 

Temat

Prowadzący Data, godzina Zakres tematyczny

Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej na katechezie

Katarzyna Borecka

Dorota Pisarek

18.03.2021 r.

godz. 14.30 – 15.30

– tworzenie i wykorzystanie materiałów interaktywnych na lekcjach religii – Kahoot

Dążcie do tego, co w górze …” (Kol 3,2) – uczeń w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości

 

Dorota Pisarek 20.04.2021 r.

godz. 14.30 – 15.30

– wychowanie do wartości i kształtowanie postaw na katechezie

Dorota Pisarek – Doradca Metodyczny SOD 

Pielgrzymka maturzystów archidiecezji częstochowskiej

Przypominamy, że tegoroczna pielgrzymka maturzystów archidiecezji częstochowskiej odbędzie się w najbliższą sobotę 13 marca.

O godz. 13.30 zostanie odprawiona Msza Święta w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w intencji maturzystów pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo.

Ze względu na trwającą pandemię zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę za pośrednictwem transmisji internetowej lub telewizyjnej.

Transmisja internetowa będzie dostępna pod następującymi linkami:

https://jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/kaplica-matki-bozej/

https://tvpstream.vod.tvp.pl/?channel_id=36588721

Transmisja telewizyjna będzie prowadzona przez Telewizję Trwam.

Zaproszenie na sympozjum

Święty Wojciech Dom Medialny serdecznie zaprasza na XIX Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne pt. „Kryzys czy szansa? Katecheza w postpandemicznym świecie”. Sympozjum odbędzie się w dniach 12 – 13 marca 2021 roku, w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom. Linki do sympozjum zostaną wysłane po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w wydarzeniu. Szczegóły: https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/XIX-Ogolnopolskie-Sympozjum-Katechetyczne

Udział w tym sympozjum może być potraktowany jako dodatkowe szkolenie.

Przypominamy, że w kwietniu odbędzie się sympozjum katechetyczne organizowane przez Referat Katechetyczny w Częstochowie, które jest obligatoryjne dla wszystkich katechetów.

Wyniki finału XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dn. 4 marca odbył się finał XXVI Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych. Konkurs został przeprowadzony w formie online. Poniżej publikujemy wyniki konkursu.

WYNIKI finału 

XXVI DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – klasy IV-V

Miejsce

Nazwisko
i imię
Szkoła Czas rozwiązania testu

Punkty

1.        

BROŻYNA Julia

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Kiełczygłowie
11 min. 55 s.

42

2.        

SZCZEŚNIAK Piotr

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Kiełczygłowie
12 min. 10 s.

42

3.        

PIANKA Łukasz

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Kamienicy Polskiej
21 min. 24 s.

39

4.

HEJAK Julia

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Łękińsku
21 min. 57 s.

39

5.

WIĘCZAK Kalina

Publiczna Szkoła Podstawowa im . Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie 17 min. 4 s.

37

6.

FOLTYŃSKI Franciszek

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej
w Zawierciu
11 min. 38 s.

35

7.

GROBELAK Maja

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
13 min. 01 s.

32

8.

KOKOT Gabrysia

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
w Czarnym Lesie
13 min. 51 s.

31

9.

KAŁUZIAK Jakub

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych
w Osjakowie
27 min. 42 s.

25

 

OTK – wyniki etapu diecezjalnego

Wyniki etapu diecezjalnego Olimpiady Teologii Katolickiej –
2 marca 2021 r. – Archidiecezja Częstochowska

Miejsce

Imię i nazwisko Nazwa szkoły Liczba zdobytych punktów

1.

Monika Klar IX L.O. im. C.K. Norwida
w Częstochowie
38

2.

Monika Kowalczyk

Zespół Szkół w Pajęcznie

37

3.

 

Magdalena Studzińska

Zespół Szkół
im. J. Kochanowskiego
w Częstochowie

33

Patrycja Kowalczyk

Zespół Szkół w Pajęcznie

33

4.

Hubert Gnyp

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku

29

5.

Adrian Nowak

IX L.O. im. C.K. Norwida
w Częstochowie

27

6.

 

Natalia Szymańska

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

26

Katarzyna Krysiak

Zespół Szkół w Pajęcznie

26

7.

 

Krzysztof Bareła

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku

25

Albert Kapkowski

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

25

8.

Grzegorz Kurzacz Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

22

Do finału ogólnopolskiego awansowały:
Monika Klar i Monika Kowalczyk