Dyżur doradcy metodycznego SOD

Doradcą metodycznym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jest p. Dorota Pisarek.

 

Kontakt mailowy: d.pisarek@sod.edu.pl