Dyżur doradcy metodycznego SOD

Doradcą metodycznym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jest Dorota Pisarek.

Kontakt mailowy: d.pisarek@sod.edu.pl