Dyżur konsultanta ds. katechezy

Funkcję konsultanta ds. katechezy
pełni p. dr Artur Dąbrowski.

Dyżur konsultanta:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130
w każdą środę,
w godzinach 8.00- 16.45, pokój nr 227.

Kontakt z konsultantem: dabrowski@womczest.edu.pl