Dyżur konsultanta ds. katechezy

Funkcję konsultanta ds. katechezy
pełni dr Artur Dąbrowski.

Dyżur konsultanta:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, pokój nr 240.

wtorek:
godz. 10.30-15.00

środa:
godz. 8.00-17.00

Kontakt z konsultantem:

email: dabrowski@womczest.edu.pl

                                  telefon: 507 585 554