Dyżur konsultanta ds. katechezy

Funkcję konsultanta ds. katechezy
pełni dr Artur Dąbrowski.

Dyżur konsultanta:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, pokój nr 221.

poniedziałek:
godz. 8.00-12.30
oraz (tylko konsultacje telefoniczne) godz. 15.00-17.00

środa:
godz. 7.00-17.30

Kontakt z konsultantem: dabrowski@womczest.edu.pl