Dyżur konsultanta ds. katechezy

Funkcję konsultanta ds. katechezy
pełni p. dr Artur Dąbrowski.

Dyżur konsultanta:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, pokój nr 221.

środa godz. 11.00-16.30

czwartek godz. 8.00-15.00

piątek godz. 8.00-13.00

Kontakt z konsultantem: dabrowski@womczest.edu.pl