Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie

Pod takim tytułem w sobotę 30 listopada br. odbyło się ogólnopolskie sympozjum katechetyczne. Pierwsza sesja sympozjum odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, wykłady popołudniowe oraz warsztaty katechetyczne miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.
Relację z tego wydarzenia prezentuje artykuł ks. Mariusza Frukacza pt. Między Eucharystia a katechezą    >>>FOTORELACJA niedziela.pl<<<