Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych

Referat Katechetyczny informuje, że 4 marca br. odbędzie się Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych. Finalistami będą uczniowie szkół podstawowych wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych i rejonowych. Zakres tematyczny tegorocznej edycji konkursu obejmuje znajomość Dziejów Apostolskich.

Ze względu na trwającą pandemię konkurs zostanie przeprowadzony w formie online. Szczegółowe informacje oraz link do testu konkursowego przekażemy w korespondencji mailowej katechetom, których uczniowie zakwalifikowali się do Finału.