Finał konkursu biblijnego dla klas 4-5 szkół podstawowych

Finał diecezjalny XXVII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych
odbędzie się w czwartek 3 marca br.
w budynku Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie al. NMP 54

Program:

10.30 – rejestracja uczestników

11.00 – test pisemny

13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Konkurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych.