Finał Konkursu

Finał diecezjalny XXVII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas IV-V szkół podstawowych odbędzie się w czwartek 3 marca br. w budynku Kurii Metropolitalnej w Częstochowie al. NMP 54.

Program:
10.30 – rejestracja uczestników
11.00 – test pisemny
13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Konkurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych.