Szkoła ponadpodstawowa po VIII klasie

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych (LICEUM i TECHNIKUM)  w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022 to drugi rok wprowadzania nowych podręczników do nauki lekcji religii, zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku. Na podstawie powyższej uchwały obligatoryjnie nowe podręczniki zostały już wprowadzone  w klasach I i II szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I  stopnia).

Od 1 września 2022 r. obowiązkowo należy wprowadzić  nowe podręczniki, opracowane w oparciu o Podstawę Programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 r. w klasie III szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia). Na wszystkich pozostałych poziomach edukacyjnych obowiązują programy i podręczniki przygotowane w oparciu o Podstawę programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r.

W klasie IV liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy III liceum i technikum dotychczas obowiązujące (Podstawę programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r.). Natomiast w klasie IV technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy III liceum i technikum (Podstawę programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r.).

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM
Klasa 1 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-4-01/18 (19.09.2018) W poszukiwaniu wolności
Red. Ks. M. Zając
AZ-31-01/18- LU-1/20 (27.05.2020)
GAUDIUM
Klasa 2 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-4-01/18 (19.09.2018) W poszukiwaniu wiary
Red. Ks. M. Zając
AZ-32-01/18- LU-3/21
(26.04.2021)
GAUDIUM
Klasa 3 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-4-01/18 (19.09.2018) W poszukiwaniu nadziei,
Red. Ks. M. Zając
AZ-33-01/18- LU-15/22
(04.07.2022)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM
Klasa 4 Lic. i Tech Tech. (po 8 kl. SP)
Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka,
Red. Ks. R. Strus
AZ-63-01- /10- LU-1/15 (13.02.2015)
GAUDIUM
Klasa 3 Lic. i 4 Tech. (po gim.)
Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie w rodzinie, Red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant AZ-43-01/10- LU-3/14 (20.05.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech
Klasa 1 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic.: AZ-3-01/18
Tech.: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
Szukam Wolności
Red. Ks. R. Mazur
AZ-31-01/18- PO-4/20 (22.05.2020)
Św. Wojciech
Klasa 2 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic.: AZ-3-01/18
Tech.: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
Szukam dojrzałej wiary
Red. Ks. R. Mazur
AZ-32-01/18- PO-6/21 (22.06.2021)
Św. Wojciech
Klasa 3 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic.: AZ-3-01/18
Tech.: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
Szukam nadziei
Red. Ks. R. Mazur
AZ-33-01/18- PO-11/22 (30.05.2022)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Klasa 4
(po 8 kl. SP)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Moje miejsce w rodzinie,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-43-01/10- PO-1/14 (2.06.2014)
Św. Wojciech

Klasa 4
(po gim.)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Moje miejsce w rodzinie,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-43-01/10- PO-1/14 (2.06.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WAM
Klasa 4 Lic. i Tech. (po 8 kl. SP) (po 8 kl. SP)
Świadek Chrystusa AZ-6-01/10 (9.06.2010) W rodzinie, Red. Ks. Z. Marek AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)
WAM
Klasa i 4 Tech. (po gim.)
Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) W rodzinie, Red. Ks. Z. Marek AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS
Klasa 1 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic: AZ-3-01/18
Tech: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
W poszukiwaniu wiary i wolności, Red. Ks. S. Łabendowicz AZ-31-01/18- RA-3/20 (1.07.2020)
WDS
Klasa 2 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic: AZ-3-01/18
Tech: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
W poszukiwaniu wiary i nadziei, Red. Ks. S. Łabendowicz AZ-32-01/18-RA-24/21
WDS
Klasa 3 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie
Lic: AZ-3-01/18
Tech: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
W poszukiwaniu miłości społecznej, Red. Ks. S. Łabendowicz Brak danych z Wydawnictwa

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS
Klasa 4 Lic. i 4 Tech. (po 8 kl. SP)
Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadek Chrystusa w świecie,
Red. ks. S. Łabendowicz
AZ-42-01/10-RA-11/13 (12.07.2013)
WDS
Klasa 3 Lic. i Tech. (po 8 kl. SP.)
Świadek Chrystusa AZ-6-01/10 (20.09.2001) Świadectwo miłości społecznej,
Red. ks. S. Łabendowicz
RA-63-01/10-RA-1/16 (11.04.2016)
WDS
Klasa 4 Tech. (po gim.)
Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadek Chrystusa w rodzinie,
Red.Ks. S. Łabendowicz
AZ-43-01/10- RA-3/15 (15.07.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce) Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność
Klasa 1 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-3-01/18 (19.09.2018) Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-31- 01/18-KI-5/20 (3.08.2020)
Jedność
Klasa 2 Lic. i Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-3-01/18 (19.09.2018) Szczęśliwi, którzy żyją wiarą, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-32-01/18-KI-23/21
Jedność
Klasa 3 Lic.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-3-01/18 (19.09.2018) Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Brak danych z Wydawnictwa
Jedność
Klasa 3 i 4 Tech.
Z Bogiem w dorosłe życie AZ-3-01/18 (19.09.2018) Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Brak danych z Wydawnictwa

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność
Klasa 4 Lic. i Tech. (po 8 kl. SP)
Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)
Za progiem nadziei,
Red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz
AZ-43-01/12- KI-2/14 (22.07.2014)
Jedność
Klasa 4 Tech. (po gim.)
Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)
W bogactwie miłości,
Red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek
AZ-43-03/12- KI-1/14 (22.07.2014)