Szkoła ponadpodstawowa po VIII klasie

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych po VIII klasie  w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2019/2020

WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

GAUDIUM
Klasa 1

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Żyję Twoją miłością,

Red. Ks. P. Mąkosa

AZ-33-01/10- LU-1/14 (13.02.2014)

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Żyć w miłości Boga,

Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-33-01/10- PO-3/13 (8.07.2013)

WYDAWNICTWO WAM (Kraków)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Jezus prowadzi
i zbawia
,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-33-01/10- KR-2/14 (13.01.2014)

 

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer programu,
data zatwierdzenia

Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Klasa 1

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Chodźmy razem,

Red. Ks. W. Kubik

AZ-33-01/10- KR-4/13 (11.04.2013)

WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WDS
Klasa 1

Pójść za Jezusem Chrystusem

AZ-3-01/10 (9.06.2010)

Żyć w miłości Boga,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-33-01/10- RA-1/15 (11.07.2014)

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu, data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Jedność
Klasa 1

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin

AZ-3-01/13 (9.04.2013)

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa,

Red.
Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska

AZ-33-01/13- KI-1/16 (22.02.2016)