Szkoła ponadpodstawowa po VIII klasie

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych (LICEUM i TECHNIKUM)  w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2020/2021

   W klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoły branżowej I stopnia) obowiązuje nowa Podstawa programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 r. oraz przygotowane na jej podstawie nowe podręczniki. W ten sposób wraz z kolejnym rokiem szkolnym nowe podręczniki będą sukcesywnie wypierać te stare.
   Na wszystkich pozostałych poziomach edukacyjnych obowiązują programy i podręczniki przygotowane w oparciu o Podstawę programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r.
   W klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum dotychczas obowiązujące. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM

Klasa 1 Lic. i Tech.

Z Bogiem w dorosłe życie AZ-4-01/18 (19.09.2018) W poszukiwaniu wolności
Red. Ks. M. Zając
AZ-31-01/18- LU-1/20 (27.05.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
GAUDIUM

Klasa 2 (po SP) Lic. i Tech.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie w Kościele,
Red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant
AZ-41-01/10- LU-1/12 (9.05.2012)
GAUDIUM

Klasa 2 (po gim.) Lic. i Tech.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie w świecie, Red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant AZ-42-01/10- LU-4/13 (27.05.2013)
GAUDIUM

Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka,
Red. Ks. R. Strus
AZ-63-01- /10- LU-1/15 (13.02.2015)
GAUDIUM

Klasa 3 Lic. i 4 Tech.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadczę o Jezusie w rodzinie, Red. Ks. R. Strus, Ks. W. Galant AZ-43-01/10- LU-3/14 (20.05.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Klasa 1 Lic. i Tech.

Z Bogiem w dorosłe życie
Lic.: AZ-3-01/18
Tech.: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
Szukam Wolności
Red. Ks. R. Mazur
AZ-31-01/18- PO-4/20 (22.05.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Św. Wojciech

Klasa 2 (po SP)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Moje miejsce w Kościele,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-41-01/10- PO-1/11 (12.09.2011)
Św. Wojciech

Klasa 2 (po gim.)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Moje miejsce
w świecie,
Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak
AZ-42-01/10- PO-1/12 (21.11.2012)
Św. Wojciech

Klasa 3

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Moje miejsce w rodzinie,
Red. Ks. J. Szpet, D. Jackowiak
AZ-43-01/10- PO-1/14 (2.06.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO WAM (Kraków)
Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WAM

Klasa 2 Lic. i Tech. (po SP)

Świadek Chrystusa
Lic.: AZ-4-01/10
Tech.: AZ-6-01/10
(9.06.2010)
W Kościele, Red. Ks. Z. Marek AZ-41-01/10- KR-1/12 (26.05.2012)
WAM

Klasa 2 Lic. (po gim.)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) W świecie, Red. Ks. Z. Marek AZ-42-01/10- KR-6/13 (6.06.2013)
WAM

Klasa 2 i 3 Tech. (po gim.)

Świadek Chrystusa AZ-6-01/10 (9.06.2010) W świecie, Red. Ks. Z. Marek AZ-42-01/10- KR-6/13 (6.06.2013)
WAM

Klasa 3 Lic.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) W rodzinie, Red. Ks. Z. Marek AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)
WAM

Klasa 4 Tech.

Świadek Chrystusa AZ-6-01/10 (9.06.2010) W rodzinie, Red. Ks. Z. Marek AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA W SANDOMIERZU
Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS

Klasa 1 Lic. i Tech.

Z Bogiem w dorosłe życie
Lic: AZ-3-01/18
Tech: AZ-4-01/18
(19.09.2018)
W poszukiwaniu wiary i wolności, Red. Ks. S. Łabendowicz AZ-31-01/18- RA-3/20 (1.07.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
WDS

Klasa 2 Lic. i Tech. (po SP)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadek Chrystusa w Kościele,
Red. Ks. S. Łabendowicz
AZ-41-01/10-RA-7/13
(12.10.2012)
WDS

Klasa 2 Lic. i Tech. (po gim.)

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadek Chrystusa w świecie, Red. Ks. S. Łabendowicz AZ-42-01/10-RA-11/13 (12.07.2013)
WDS

Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa AZ-6-01/10 (20.09.2001) Świadectwo miłości społecznej,
Red. Ks. S. Łabendowicz
RA-63-01/10-RA-1/16 (11.04.2016)
WDS

Klasa 3 Lic. i 4 Tech.

Świadek Chrystusa AZ-4-01/10 (9.06.2010) Świadek Chrystusa w rodzinie,
Red.Ks. S. Łabendowicz
AZ-43-01/10- RA-3/15 (15.07.2014)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce) Nowa podstawa programowa (2018)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Klasa 1 Lic. i Tech.

Z Bogiem w dorosłe życie AZ-3-01/18 (19.09.2018) Szczęśliwi, którzy żyją wolnością, Red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak AZ-31- 01/18-KI-5/20 (3.08.2020)

Stara podstawa programowa (2010)

Wydawnictwo i klasa Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika i redaktorzy Numer podręcznika i data zatwierdzenia
Jedność

Klasa 2 Lic. i Tech. (po SP)

Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-03/12 (30.05.2012)
W blasku Bożej
Red. Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek
AZ-41-03/12- KI-1/12 (8.08.2012)
Jedność

Klasa 2 Lic. i Tech. (po gim.)

Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)
Na drogach wiary, Red.Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek AZ-42-03/12- KI-2/13 (5.06.2013)
Jedność

Klasa 3 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)
Za progiem nadziei,
Red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz
AZ-43-01/12- KI-2/14 (22.07.2014)
Jedność

Klasa 3 Lic.

Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-03/12
(30.05.2012)
W bogactwie miłości,
Red.Ks. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek
AZ-43-03/12- KI-1/14 (22.07.2014)
Jedność

Klasa 4 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać
AZ-4-01/12
(30.05.2012)
W bogactwie miłości,
Red.Ks. J. Czerkawski,E. Kondrak, B. Nosek
AZ-43-03/12- KI-1/14 (22.07.2014)