gratulujemy

Miło nam poinformować, że w dniu 19 maja 2020 r., Pani Minister Marlena Maląg powołała członków Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024. W tym gronie znalazł się dr Artur Dąbrowski, nauczyciel-konsultant ds. katechezy – WOM Częstochowa. Serdecznie gratulujemy i życzymy dobrych efektownych działań na rzecz osób starszych także w zakresie edukacji i formacji religijnej.
Do zadań Rady ds.Polityki Senioralnej należy: opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych,  przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych. Rada stanowi forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.