Inne konkursy

Konkurs ,,Mój szkolny kolega z misji”

Dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji organizuje XX ogólnopolski konkurs ,,Mój szkolny kolega z misji”. Konkurs ma 3 kategorie dla uczniów: plastyczną, literacką i muzyczną, a dla nauczycieli – scenariusz zajęć. Szczegółowe informacje oraz Regulamin znajdują się na stronie www.adgentes.misje.pl w zakładce: konkurs. Więcej informacji można również uzyskać pod numerami telefonu 22 743 95 24 lub 664 128 128.


V Ogólnopolski
Konkurs Prawa Kanonicznego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznego Konkursu będzie Ustrój Kościoła Łacińskiego.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Konkurs objęty jest dofinansowaniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Zgłoszenie szkoły należy dokonać do 15.11.2020 r. do godz. 23:59, poprzez:

  1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9lub;
  2. adres   e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pllub;
  3. listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

W przypadku wybrania możliwości zgłoszenia 2 lub 3 należy załączyć załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Regulamin można pobrać klikając w link: Pobierz regulamin

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz laureatów, a także dla każdego z uczestników etapu finałowego !!!


Wszelkie niezbędne materiały edukacyjne zostaną przesłane Katechetom po złożeniu rejestracji.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy do państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Zapraszamy do śledzenia naszego na fanpage-u:

https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/

oraz wydarzenia

https://www.facebook.com/events/702196593666808


XV Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska Wiedzy o św. Maksymilianie

W roku szkolnym 2020/2021 po raz piętnasty organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Jest to jedna z form przybliżenia dzieciom i młodzieży charyzmatycznego Świętego, męczennika z Auschwitz, założyciela klasztoru-wydawnictwa, misjonarza, osoby godnej naśladowania.

Celem Olimpiady jest   zachęcenie jej uczestników do życia na wzór św. Maksymiliana oraz rozbudzenie pragnienia poznania Pisma Świętego. Olimpiadę organizują franciszkanie we współpracy z UKSW w Warszawie.
Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
– konkurs plastyczny dla klas 0-V szkół podstawowych;
– konkurs wiedzy dla klas VI-VIII szkół podstawowych;
– konkurs wiedzy dla szkół ponadpodstawowych.
W konkursie plastycznym zadaniem uczniów jest zilustrowanie wybranego przez Organizatorów wydarzenia z życia św. Maksymiliana, natomiast w konkursie wiedzy uczniowie muszą przyswoić sobie życiorys św. Maksymiliana na podstawie wyznaczonej lektury oraz zapoznać się z podaną księgą Pisma Świętego.
Uczestnicy Olimpiady, oprócz cennej wiedzy i inspiracji, mogą wygrać także cenne nagrody (w przypadku konkursu wiedzy jest to wysokiej klasy sprzęt elektroniczny oraz indeksy na studia).
Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie dokonuje katecheta lub inny nauczyciel z danej szkoły na początku roku szkolnego. Regulamin Olimpiady, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
Pytania można kierować na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl


Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” 

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją konkursu plastycznego ,,Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-bielsku-podlaskim/archiwum/konkursy/ oraz w poniższych załącznikach.

Informacja o konkursie

Regulamin konkursu

Stopka