Katecheza rodzinna – informacje dla rodziców

Informacje Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie o materiałach do katechezy rodzinnej w związku ze Słowem Pasterskim Odkryć radość płynącą z wiary w trudnym czasie Ojczyzny i świata 

Drodzy Rodzice,

zgodnie z zachętą zawartą w Słowie PasterskimOdkryć radość płynącą z wiary w trudnym czasie Ojczyzny i świata, Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski zachęca do podjęcia katechezy rodzinnej, we wszystkich katolickich domach, opartej na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Warto wspomnieć, że Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o katechizacji w naszych czasach zwrócił uwagę na to, że w pewnych sytuacjach ,,kościół domowy” pozostaje jedynym miejscem, gdzie dzieci i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechezę. Przypomniał, że ,,katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy” (CT 68). Wiemy, że w zaistniałych okolicznościach związanych z pandemią w naszym kraju, podejmujecie już trud pogłębiania wiary swoich dzieci oraz własnej, uczestnicząc w każdym tygodniu w zdalnym nauczaniu religii i pomagając w przyswojeniu treści religijnych podawanych przez katechetów danej szkoły. Dodatkowo Ksiądz Arcybiskup proponuje podjęcie katechezy w gronie rodzinnym, w celu nie tylko zrozumienia prawd wiary, ale także dzielenia się nią poprzez osobiste i wspólnotowe świadectwo. Poleca, by ta forma katechezy bazowała na treściach zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragniemy podać informacje o materiałach – powstałych w oparciu o ten katechizm – pomocnych w ich indywidualnym przyswajaniu oraz służących ich przekazaniu w dostępny dla dzieci i młodzieży sposób.

Proponowane pomoce do pracy
z Katechizmem Kościoła Katolickiego

Dorośli: 

W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i życiu, Tarnów 1997.

Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego. Katechizm dla dorosłych, Kraków 2001.

Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, Kraków 2009.

Symbolum. Pogłębiona refleksja nad Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015.

Młodzież:(wszystkie materiały w sposób bardzo przystępny przekazują prawdy wiary zawarte w KKK)

Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011.

https://www.youcat.org/pl oraz aplikacja mobilna do pobrania YoucatDaily.

Lekcje z Youcatem – scenariusze o wyznaniu wiary, Poznań 2013.

Lekcje z Youcatem – scenariusze o sakramentach, liturgii, znakach świętych i celebracjach, Poznań 2014.

Lekcje z Youcatem – scenariusze o wierze, relacjach z Bogiem, wierze w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, Poznań 2015.

Lekcje z Youcatem – scenariusze o sensie życia, godności człowieka, wspólnocie ludzkiej, Kościele, Dziesięciu Przykazaniach, Poznań 2015.

Lekcje z Youcatem – scenariusze o modlitwie, źródłach i drogach modlitwy, Modlitwie Pańskiej, Poznań 2016.

Dzieci:(wszystkie materiały są dostosowane do rozwoju psychofizycznego dzieci, za pomocą ciekawych metod przybliżają prawdy wiary i zasady moralne zawarte w KKK)

Youcat dla dzieci. Katolicki katechizm dla dzieci i rodziców, Częstochowa 2019.

https://www.youcat.org/pl (gry, filmiki, kolorowanki, diagramy itp.)