Konferencja katechetyczna przed nowym rokiem szkolnym

Serdecznie zapraszamy na konferencję katechetyczną przed nowym rokiem szkolnym, która odbędzie się w sobotę 2 września 2017 r.
w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Spotkanie dla księży odbędzie się o godz. 10.00.

Katechetów świeckich oraz braci i siostry zakonne
zapraszamy na godz. 14.00.