Konferencja przedmiotowo-metodyczna online

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji przedmiotowo-metodycznej nt. Wspieranie rozwoju ucznia na katechezie. Zakres tematyczny: nauczyciel religii wobec potrzeb i emocji ucznia w czasie pandemii.

Konferencja odbędzie się w dn. 16 i 18 lutego 2021 r. o godz. 14.30 w formie online na platformie Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zalogowanie się na stronie SODu: https://www.sod.edu.pl/zgloszenie-konferencje-przedmiotowo-metodyczne/

Dorota Pisarek – Doradca Metodyczny SOD