Konkurs biblijny dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

Drodzy katecheci!

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące tegorocznych konkursów biblijnych dla szkół gimnazjalnych i podstawowych są już dostępne w zakładce: konkursy/konkursy biblijne. Wchodząc w zakładkę można pobrać regulaminy konkursów oraz wysłać formularze zgłoszeniowe. Termin zgłoszenia  szkół podstawowych mija 16 października 2017 r., a szkół gimnazjalnych 1 grudnia 2017 r. Prosimy o przestrzeganie terminów zgłoszeń.

Uwaga!

Zgłaszając do konkursu gimnazjum, które od bieżącego roku zostało włączone do szkoły podstawowej, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dla gimnazjum, a w nazwie szkoły wpisać aktualną nazwę placówki. Katecheta, który zamierza zgłosić do konkursu zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum, przesyła osobno formularze zgłoszeniowe właściwe dla danego typu szkoły, nawet jeśli szkoły te funkcjonują w obrębie jednej placówki. W konkursie dla szkół podstawowych biorą udział uczniowie klas V – VII.