KONKURS BRACTWO OCZAMI MŁODEGO CZŁOWIEKA

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zaprasza do udziału w konkursie pt. „Bractwa religijne oczyma młodego człowieka„. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Konfraternie – element polskiej tradycji regionalnej i narodowej: dokumentacja, animacja i integracja”.

CEL KONKURSU 

Konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i/lub młodzieży (do 25 r.ż.) do przedstawienia swojego spojrzenia na bractwa religijne i odpowiedzi na pytania:

Jak widzę bractwo? (konkretne jeśli są znane lub ogólnie bractwa religijne na tle innych wspólnot)

Czym jest moim zdaniem dziś?

Jaka jest przyszłość bractw?

FORMA PRAC KONKURSOWYCH

Uczestnicy mogą wybrać dowolną formę wyrazu, tzn. mogą stworzyć fotoreportaż, rysunek, plakat, nagrać krótki filmik lub wybrać inną formę artystyczną, która pozwoli im przedstawić swoje spojrzenie na bractwa religijne. Przykładowymi tematami prac mogą być odpowiedzi na pytania:

Jakie są sposoby postrzegania bractwa?

Jakie wartości, korzyści i doświadczenia płyną z uczestnictwa w bractwie oraz jak bractwo wpływa na życie i rozwój jego członków?

Jakie aspekty bractwa mogą być ciekawe dla młodych ludzi?

PRZEBIEG KONKURSU 

Przygotowane prace w postaci pliku wideo, .jpg/.pgn lub pdf/word składamy do komisji konkursowej w terminie wcześniej ustalonym z organizatorami konkursu w formie elektronicznej na adres: kontakt@forumbractw.pl 

W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną udostępnione szczegóły ogłoszenia wyników, w tym formularz zgody rodziców/opiekunów do pobrania (dla niepełnoletnich uczestników).

Organizatorzy w ciągu 30 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń poinformują o wynikach konkursu.

NAGRODY:

Nagrody są pieniężne w postaci kart do Empiku:

200 PLN (I miejsce),

125 PLN (II miejsce),

75 PLN (III miejsce),

wyróżnienia (50 PLN)

Przewidujemy przyznawanie nagród w kilku turach, w zależności od liczby zgłoszonych prac.

TERMIN:

Na prace konkursowe czekamy do 20 grudnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1) Instrukcja do przeprowadzenia konkursu;

3) Regulamin Konkursu_BRACTWO OCZAMI MŁODEGO CZŁOWIEKA