Konkurs misyjny

Dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji organizuje w roku szkolnym 2022-2023 ogólnopolski Konkurs misyjny ,,Mój szkolny kolega z misji”. Temat tegorocznej edycji brzmi ,,Misjonarze budowniczymi pokoju”.

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i wychowawców. Ma on cztery kategorie dla uczniów (literacka, muzyczna, plastyczna i charytatywna) oraz scenariusz zajęć – dla nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu
znajdują się na stronie internetowej: www.adgentes.misje.pl.