Konkurs – „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”

IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. 

Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych w wieku klasy I-VIII;

Celem akcji jest: 

  1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.
  2.  Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
  3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
  4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
  5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
  6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych.
  8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

Na czym polega akcja?

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.  Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

a.       rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;

b.      uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;

c.       uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

·         I nagroda wynosi 2000 PLN,

·         II nagroda – 1000 PLN,

·         III nagroda – 500 PLN.

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

Harmonogram akcji:

·         Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych

·         5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu,  koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.00.

Wszelkie szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na stronie www:
konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

W ramach promocji prosimy o publikację informacji o konkursie na Państwa stronie internetowej oraz/lub w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.). W załączniku przesyłam plakat konkursu, regulamin oraz teksty, które mogą zostać wykorzystane do publikacji informacji o wydarzeniu.

Organizatorami konkursu są:

1.  Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
2.  Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
3.  Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
4.  Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.
5.  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
6.  Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Bł. O. Gwidona w Lublinie.
7.  Niepubliczne przedszkole ss. Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Lublinie.
8.  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.
9.  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
10. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.