Liceum i technikum

Programy i podręczniki do katechizacji obowiązujące w szkołach ponadpodstawowych po gimnazjum (liceum
i technikum) w archidiecezji częstochowskiej w roku szkolnym 2019/2020

WYDAWNICTWO GAUDIUM (Lublin)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

GAUDIUM Klasa 1 Lic. i Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w Kościele
,

Red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

AZ-41-01/10- LU-1/12 (9.05.2012)

GAUDIUM Klasa 2 Lic. i Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w świecie
,

Red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

AZ-42-01/10- LU-4/13 (27.05.2013)

GAUDIUM
Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie wobec drugiego człowieka
,

Red. Ks. R. Strus

AZ-63-01-/10- LU-1/15 (13.02.2015)

GAUDIUM Klasa 3 Lic. i 4 Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadczę
o Jezusie
w rodzinie,

Red. Ks. R. Strus, ks. W. Galant

AZ-43-01/10- LU-3/14 (20.05.2014)

WYDAWNICTWO ŚW. WOJCIECH (Poznań)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

Św. Wojciech
Klasa 1

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Moje miejsce
w Kościele
,

Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-41-01/10- PO-1/11 (12.09.2011)

Św. Wojciech
Klasa 2

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Moje miejsce
w św
iecie,

Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-42-01/10- PO-1/12 (21.11.2012)

Św. Wojciech
Klasa 3

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Moje miejsce
w rodzinie
,

Red. Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

AZ-43-01/10- PO-1/14 (2.06.2014)

WYDAWNICTWO WAM (Kraków)

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WAM
Klasa 1 Lic.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10 (9.06.2010)

W Kościele,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-41-01/10- KR-1/12 (26.05.2012)

WAM
Klasa 1 Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-6-01/10 (9.06.2010)

W Kościele,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-41-01/10- KR-1/12 (26.05.2012)

WAM
Klasa 2 Lic.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

W świecie,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-42-01/10- KR-6/13 (6.06.2013)

WAM
Klasa 2
i 3 
Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-6-01/10 (9.06.2010)

W świecie,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-42-01/10- KR-6/13 (6.06.2013)

WAM
Klasa 3 Lic.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

W rodzinie,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)

WAM
Klasa 4 Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-6-01/10 (9.06.2010)

W rodzinie,

Red. Ks. Z. Marek

AZ-43-01/10- KR-3/14 (13.01.2014)

WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer programu, data zatwierdzenia Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

WDS
Klasa 1 Lic.
i Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadek Chrystusa
w Kościele
,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-41-01/10- RA-7/13 (12.10.2012)

WDS
Klasa 2 Lic.
i Tech.
Świadek Chrystusa

AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadek Chrystusa
w świecie
,Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-42-01/10- RA-11/13 (12.07.2013)

WDS
Klasa 3 Tech.

Świadek Chrystusa

AZ-6-01/10 (20.09.2001)

Świadectwo miłości społecznej,

Red. Ks. S. Łabendowicz

RA-63-01/10- RA-1/16 (11.04.2016)

WDS
Klasa 3 Lic.
i 4 Tech.

Świadek Chrystusa
AZ-4-01/10 (9.06.2010)

Świadek Chrystusa
w rodzinie
,

Red. Ks. S. Łabendowicz

AZ-43-01/10- RA-3/15 (15.07.2014)

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ (Kielce)

 

Wydawnictwo
i klasa

Tytuł, numer
programu,
data zatwierdzenia
Tytuł podręcznika
i redaktorzy

Numer podręcznika
i data zatwierdzenia

 

Jedność
Klasa 1 Lic.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-03/12
(30.05.2012)

W blasku Bożej prawdy,

Red. Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek

AZ-41-03/12- KI-1/12 (8.08.2012)

 

Jedność
Klasa 1 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-01/12
(30.05.2012)

W blasku Bożej prawdy,

Red. Ks. T. Śmiech,
E. Kondrak
B. Nosek

AZ-41-03/12- KI-1/12 (8.08.2012)

 

Jedność
Klasa 2 Lic.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-03/12
(30.05.2012)

Na drogach wiary,

Red. Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-42-03/12- KI-2/13 (5.06.2013)

 

Jedność
Klasa 2 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Na drogach wiary,

Red.Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-42-03/12- KI-2/13 (5.06.2013)

 

Jedność
Klasa 3 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-01/12
(30.05.2012)

Za progiem nadziei,

Red. S. Mazur, B. Nosek,
K. Rokosz

AZ-43-01/12- KI-2/14 (22.07.2014)

 

Jedność
Klasa 3 Lic.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-03/12
(30.05.2012)

W bogactwie miłości,

Red.Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-43-03/12- KI-1/14 (22.07.2014)

Jedność
Klasa 4 Tech.

Żyć, aby wierzyć i kochać

AZ-4-01/12
(30.05.2012)

W bogactwie miłości,

Red.Ks. J. Czerkawski,
E. Kondrak,
B. Nosek

AZ-43-03/12- KI-1/14 (22.07.2014)