Niższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Do wszystkich szkół podstawowych zostały wysłane materiały tematyczne oraz list rektora NSD – ks. dra Jerzego Bieleckiego do Katechetów , z prośbą o podjęcie działań promujących tę szkołę. List może służyć jako podstawowe źródło informacji na jej temat. Jego treść zamieszczamy poniżej. Prosimy o włączenie się w dzieło promocji szkoły, między innymi przez fakt przekazania uczniom informacji na jej temat oraz wysłanych ulotek.