NOWA PUBLIKACJA

Zarys introdukcji biblijnej dla katechetów i studentów teologii – ks. Mariusz Woźniak. W publikacji tej Autor podejmuje w sposób całościowy zagadnienia introdukcyjne, które mają pomóc katechetom i studentom teologii w przygotowaniu się do zajęć katechetycznych z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a dotyczących problematyki biblijnej. Jej atutem jest syntetyczne i klarowne ujęcie treści. Zdaniem bpa A. Długosza właśnie taki układ ułatwia zrozumienie i zapamiętanie kwestii biblijnych, to znaczy ukazanych w przejrzystych punktach i podziałach (z recenzji). Książkę będzie można nabyć podczas sympozjum.