NS Liceum Humanistyczne – zaprasza

Zaproszenie dla absolwentów  szkół podstawowych

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy do pierwszej klasy Niższego Seminarium – Liceum Humanistycznego w Częstochowie na rok szkolny 2023/2024.   Szkoła jest czteroletnim liceum dla młodzieży męskiej. Główne atuty szkoły to krzewienie wartości humanistycznych, formacja religijna i wychowanie patriotyczne. Szkoła prowadzi internat. Po zakończeniu 4-letniej formacji i nauki odbywa się egzamin maturalny przebiegający zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.nsd.niedziela.pl w mediach społecznościowych lub w sekretariacie szkoły: Częstochowa, ul. Piotrkowska 17,  tel 34/324 11 09. mail: nsd@niedziela.pl