Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie

„Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z partnerami zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wartościach w Sporcie pt.: Piłka nożna. Etyka i fair play na boisku i poza nim.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i innych licznych sponsorów, w ramach tegorocznej Olimpiady przewidujemy atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli opiekunów projektów szkolnych oraz szkół.
Do udziału zapraszamy uczniów i nauczycieli szkól ponadpodstawowych z całej Polski. Szczegóły na stronie: https://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/wiedzy-o-sporcie/369-9-edycja%22