Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Drogie Katechetki i Drodzy Katecheci,
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej – VII edycji jest „kanoniczne prawo karne”.

W ciągu kilku ostatnich lat stworzyliśmy niezwykłą możliwość uczniom z całej Polski by mogli oni, w ramach zdrowej rywalizacji nie tylko poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, ale również rozwijać swoje pasje i odkrywać ten mało popularny kierunek wiedzy, a także zawierać nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 31 maja 2023 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Zgłoszenia szkoły (dokonują go wyłącznie nauczyciele) należy dokonać do 20.11.2022 r. do godz. 23:59, poprzez:

  1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem – https://forms.office.com/r/9MfrKY7sfF;
  2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e‑mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;
  3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Zapraszamy do śledzenia naszego na fanpage-u:     https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/

oraz wydarzenia na Facebooku         https://fb.me/e/2fLYyKoIY

Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny dostępne są na stronie: https://wpk.uksw.edu.pl/node/828.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e‑mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Łączymy wyrazy szacunku Organizatorzy – Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Regula Iuris