Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

 Szanowni Państwo, Drogie Katechetki i Drodzy Katecheci,

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po raz ósmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej –VIII edycji jest ,,Lud Boży –Wierni”.

W ciągu kilku ostatnich lat stworzyliśmy niezwykłą możliwość uczniom z całej Polski by mogli oni, w ramach zdrowej rywalizacji nie tylko poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, ale również rozwijać swoje pasje i odkrywać ten mało popularny kierunek wiedzy, a także zawierać nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie dane nam gościć Państwa na etapie finałowym zaplanowanym na 24 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Ubiegłoroczna edycja zgromadziła szerokie grono zainteresowanych z wielu stron Polski. W pierwszym etapie udział wzięło ok. 800 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, spośród których do finału zakwalifikowało się 145 wybitnych osób, które udowodniły swoją znajomość w zakresie prawa karnego w Kościele.

Warto wspomnieć, że Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także nagrody rzeczowe (tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

W związku z powyższymi informacjami, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie. Udział może być ciekawym doświadczeniem dla uczestników, a także stanowić możliwość dalszego rozwoju w zakresie prawa kanonicznego. Temat tegorocznej edycji, jakim jest ,,Lud Boży –Wierni”pozwala uczestnikom na zgłębienie sfery wiedzy, która dotyka nas samych, jako osób, które swoimi czynami kreślą swoją drogę do zbawienia. Temat ten, z racji bezpośredniego odniesienia do osób wierzących uczestniczących w życiu Kościoła, jest szczególnie ważnym społecznie. Jako organizatorzy pragniemy zaznaczyć istotną rolę wiernych poprzez promocję wśród młodzieży w Polsce.

Liczymy na Państwa udział, a w imieniu Wydziału oraz Studentów i Doktorantów zrzeszonych w Kole Naukowym Regula Iuris zapraszamy wszystkich Uczniów Szkół Ponadpodstawowych do aktywnego udziału w Konkursie!

Regulamin-VIII-Ogólnopolskiego-Konkursu-Prawa-Kanonicznego-dla-Uczniów-Szkół-Ponadpodstawowych

Materiały-do-konkursu

Zgłoszenia szkoły, czego dokonują wyłącznie nauczyciele, należy dokonać do 11 listopada 2023 r. Do godz. 23.59, poprzez:

  1. Wypełnienie formularza dostępnego pod adresem podanym poniżej:

https://forms.office.com/e/ik7zh56gY9

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

  2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage-u:

https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris

oraz wydarzenia na Facebooku:

https://fb.me/e/1rkLqJzot

W załączniku przesyłamy Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny.

Regulamin Konkursu oraz materiały dydaktyczne na etap szkolny dostępne są równieżna stronie:

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/396775851_274351958339684_355011591738456329_n.pdf/Regulamin-VIII-Og%C3%B3lnopolskiego-Konkursu-Prawa-Kanonicznego-dla-Uczni%C3%B3w-Szk%C3%B3%C5%82-Ponadpodstawowych.pdf?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=2b0e22&_nc_ohc=miiKSr0OxkEAX8M2fxP&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdR-zFZfkvhCGSYHTfGNuHNiyz-gJcNhSa6sQBOB-VD_rQ&oe=653BAF76&dl=1

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Łączymy wyrazy szacunku

Organizatorzy –Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Regula Iuris