Regulamin-VIII-Ogólnopolskiego-Konkursu-Prawa-Kanonicznego-dla-Uczniów-Szkół-Ponadpodstawowych