Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Drodzy Katecheci,
serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne ‒ „Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie”. Będzie ono miało miejsce 30 listopada (sobota) 2019 r. i przebiegać będzie w dwóch sesjach (poranna i popołudniowa). Pierwsza z nich – dla katechetów uczących w Częstochowie będzie w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (al. Jana Pawła II 126/130), a druga dla wszystkich katechetów spoza Częstochowy ‒ w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w sympozjum dla katechetów częstochowskich i katechetów z rejonów.
Szczegółowy program:

Sesja poranna

Biorą w niej udział katecheci uczący w Częstochowie ze wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (oprócz nauczycieli szkół specjalnych). Wcześniej trzeba dokonać elektronicznej rejestracji (https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl). Do WOM-u należy przybyć pół godziny przed rozpoczęciem sympozjum, tj. na godzinę 9.30, w celu załatwienia spraw organizacyjnych (lista obecności, certyfikaty). Po wygłoszonych referatach (program sympozjum poniżej) nastąpi przejście do seminarium duchownego, gdzie rozpocznie się Adwentowy Dzień Skupienia. Po jego zakończeniu (godzina 13.45), katecheci częstochowscy udadzą się do domów, a katecheci z rejonów rozpoczną sesję popołudniową sympozjum.

Adwentowy Dzień Skupienia

W centrum sympozjum – pomiędzy sesją poranną a popołudniową – będzie Adwentowy Dzień Skupienia dla wszystkich katechetów. Już od godziny 11.30 rozpocznie się spowiedź, a o godzinie 12.00 Msza św. sprawowana przez Abpa Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego. Po jej zakończeniu wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez ks. Michała Pabiańczyka oraz ks. Mateusza Ociepkę wraz ze scholą liturgiczną „Domine Jesu”. 

Sesja popołudniowa

Biorą w niej udział katecheci spoza Częstochowy oraz katecheci szkół specjalnych z Częstochowy. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie należy przybyć na godzinę 11.30, w celu załatwienia spraw organizacyjnych (lista obecności, certyfikaty). Po zakończeniu dnia skupienia i po przerwie kawowej, rozpocznie się sesja popołudniowa sympozjum (program poniżej). Przebiegać będzie ona w kilku blokach tematycznych w następujący sposób:

Katecheza otwarta: „Najświętszy Sakrament” (WSD, sala nr 1) – biorą w niej udział katecheci szkół podstawowych, których nazwiska rozpoczynają się na literę A i B.

Katecheza otwarta: „Cuda eucharystyczne” (WSD, sala nr 2) – biorą w niej udział wszyscy katecheci szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty muzyczne: „Pieśni i piosenki religijne w przygotowaniu dzieci do sakramentu Eucharystii” (WSD, aula św. Jadwigi) – biorą w niej udział katecheci szkół podstawowych, których nazwiska rozpoczynają się na literę C, D, E, F, G i H.

Warsztaty metodyczne: „Katecheza przed I Komunią świętą dzieci niepełnosprawnych” (WSD, sala nr 3) – biorą w niej udział wszyscy katecheci szkół specjalnych.

Wykłady tematyczne: „Eucharystia w refleksji teologicznej Kościoła” (aula WIT) – biorą w niej udział katecheci szkół podstawowych, których nazwiska rozpoczynają się na literę J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z i Ż.

 

„Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie”

30 listopada 2019 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Sesja I

1000 ks. dr hab. Roman Ceglarek
(WSD, WIT)
ks. dr hab. Paweł Maciaszek
(PTT Cz-wa)
  Słowo powitania i wprowadzenie w tematykę sympozjum
1015 ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak
(KUL)
  Kult Eucharystii w nauczaniu Benedykta XVI
1035 ks. dr hab. Roman Buchta
(UŚ)
  Sakrament Eucharystii w nauczaniu katechetycznym
1055 s. dr hab. Emmanuela Klich OSU
(UPJPII)
  Zbawcza obecność Chrystusa w Eucharystii

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie
Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

Adwentowy Dzień Skupienia

1200 Abp Wacław Depo
Metropolita Częstochowski
  Msza św. z homilią
1300 Adoracja Najświętszego Sakramentu   ks. mgr-lic. Michał Pabiańczyk
ks. mgr Mateusz Ociepka
(Schola liturgiczna „Domine Jesu”)
1345 Przerwa    

Sesja II

1415 ks. mgr Mariusz Bednarek
ks. dr hab. Roman Ceglarek
  Katecheza otwarta: „Najświętszy Sakrament”
  ks. mgr Damian Magiera
ks. mgr-lic. Tomasz Mucha
ks. mgr-lic. Paweł
Wróbel
  Katecheza otwarta: „Cuda eucharystyczne”
  mgr Marta Madejska
mgr Agnieszka Fiuk
(77FM Formacja z Mocą)
  Pieśni i piosenki religijne w przygotowaniu dzieci do sakramentu Eucharystii 
  ks. dr Krzysztof Sosna
(UŚ)
  Katecheza przed I Komunią świętą dzieci niepełnosprawnych
  ks. dr hab. Paweł Maciaszek
(AIK)
  Eucharystia w refleksji teologicznej Kościoła
  ks. dr Michał Borda
(ITKM) 
  Eucharystyczne przepowiadanie hagiograficzne inspiracją życia sakramentalnego współczesnej młodzieży
  ks. dr Mariusz Sztaba (WIT)   Wychowawczy potencjał Eucharystii. Refleksja pedagoga w świetle nauczania ostatnich trzech papieży
1530     Zakończenie Sympozjum