Szkoła Ponadpodstawowa

W roku szkolnym 2022/2023 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty siódmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.
 
Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).
 
 
Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl
i trwa od 5 września 2022 r. do 24 lutego 2023 r.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl