Szkoła Ponadpodstawowa

W roku szkolnym 2023/2024 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty ósmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.
 
Zakres merytoryczny tegorocznej edycji konkursu obejmuje: Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie.
 
Rejestracja szkół  odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pl
i trwa od 4 września 2023 r. do 23 lutego 2024 r.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej: www.okwb.pl