Olimpiada Teologii Katolickiej

W roku szkolnym 2021/22 odbędzie się XXXII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod hasłem: Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje oraz literatura dostępne są na stronie www.otk.pl.

Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny – 17 listopada 2021 r.
-etap diecezjalny – 9 marca 2022 r.
-etap ogólnopolski – 31 marca – 2 kwietnia 2022 r. w Płocku.

Zgłoszenie szkoły do olimpiady odbywa się drogą elektroniczną, należy uzupełnić poniższy formularz. Termin zgłoszeń mija 15 listopada 2021 r.

Zgłoszenie szkoły do OTK

    Dane szkoły

 

Potwierdzenie