Olimpiada Teologii Katolickiej

W roku szkolnym 2021/22 odbędzie się XXXII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod hasłem: Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje oraz literatura dostępne są na stronie www.otk.pl.

Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny – 17 listopada 2021 r.
-etap diecezjalny – 9 marca 2022 r.
-etap ogólnopolski – 31 marca – 2 kwietnia 2022 r. w Płocku.

Termin zgłoszeń minął 12 listopada 2021 r.