Olimpiada Teologii Katolickiej

W roku szkolnym 2022/23 odbędzie się XXXIII edycja Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pod hasłem: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje oraz literatura dostępne są na stronie www.otk.pl.

Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny – 17 listopada 2022 r. godz. 11.00
-etap diecezjalny – 12 stycznia 2023 r. godz. 11.00
-etap ogólnopolski – 13-15 kwietnia 2023 r.

Termin zgłoszeń minął 10 listopada 2022 r.