OTK – etap diecezjalny

Etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się w środę 9 marca 2022 r. w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie ul. Świętej Barbary 41.

Program:

10.30 – rejestracja uczestników

11.00 – test pisemny

13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

Konkurs zostanie przeprowadzony z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych.

Uwaga!

Dla osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji jest możliwość przystąpienia do testu  w formie zdalnej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Forma zdalna jest formą nadzwyczajną i podlega pewnym ograniczeniom.  M.in. zostaje skrócony czas na rozwiązanie testu.

Uczniowie przebywający na kwarantannie lub w izolacji chcący uczestniczyć w Olimpiadzie w formie zdalnej, zgłaszają taką informację do swoich katechetów. Ci następnie przekazują tę informację do swoich komitetów diecezjalnych.  Odpowiedzialni za Olimpiadę w diecezji zgłaszają taką informację do Pełnomocnika Komitetu Głównego OTK w Płocku do 8 marca 2022 r.