Program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem

Nakładem wydawnictwa Gaudentinum ukazał się nowy program nauczania p.t. W ramionach Ojca. Program nauczania religii rzymskokatolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. Dnia 22 sierpnia 2016 r. program został zatwierdzony i zarejestrowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do użytku szkolnego na teren archidiecezji gnieźnieńskiej pod numerem GN-9i-01/16.
Program ten został również dopuszczony na terenie archidiecezji częstochowskiej i mogą z niego korzystać katecheci pracujący z dziećmi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Osoby zainteresowane zakupem programu prosimy o kontakt z wydawnictwem Gaudentinum pod numerem tel. 61 425 58 15 lub pocztą e – mail: biuro@gaudentinum.pl.

Konkurs misyjny

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Ogólnopolskiego Konkursu ,,Mój Szkolny Kolega z Misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele i katecheci. Szczegółowe informacje w zakładce: konkursy/inne konkursy

Sympozjum Katechetyczne

W sobotę 15 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbędzie się Sympozjum Pastoralno – Katechetyczne pod hasłem: ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Tegoroczne sympozjum wpisuje się w trwający od 14 do 16 października Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30. W tym samym czasie będą trwać warsztaty dla członków Szkolnych Szkół Caritas. Opiekunowie kół przyjeżdżają na spotkanie z uczniami. Katecheci uczestniczą w sympozjum, a uczniowie w warsztatach. Spotkanie zakończy się wspólną Eucharystią o godz. 13.00.

                                                       Program (pobierz plakat)

Narodowa Pielgrzymka do Gniezna

W sobotę 24 września 2016 r. odbędzie się Jubileuszowa Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski Abpa Wojciecha Polaka. Szczegółowy program pielgrzymki oraz informacje dotyczące wyjazdu znajdują się w zakładce: formacja duchowa/pielgrzymki.