Konkurs biblijny dla szkół podstawowych – protokół

Przypominamy, że w czwartek 27 października 2016 r. mija termin przesłania protokołu z etapu szkolnego XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Protokoły nie będą przyjmowane po upływie wyznaczonego terminu.  Protokół przesyłamy tylko w formie elektronicznego formularza zamieszczonego w zakładce: konkursy/konkursy biblijne/szkoła podstawowa. Protokół należy przesłać również w przypadku, gdy żaden uczeń nie zakwalifikował się do etapu rejonowego.

Konkurs biblijny dla szkół podstawowych

Za nami etap szkolny XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Gratulujemy zwycięzcom, którzy będą reprezentować szkoły w eliminacjach rejonowych. Dziękujemy wszystkim katechetom, którzy przeprowadzili konkurs w swoich szkołach i prosimy o przesłanie protokołu do 27 października. Protokół należy przesłać również wtedy, gdy żaden uczeń nie przeszedł do etapu rejonowego.  Protokół przesyłamy tylko w formie elektronicznego formularza. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz z protokołem znajdują się w zakładce: konkursy/konkursy biblijne/szkoła podstawowa.

1050 rocznica Chrztu Polski – Konferencja dla nauczycieli

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego organizuje konferencję związaną z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Konferencja jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które ma na celu wspieranie szkół w działalności historyczno – dydaktycznej. Spotkanie odbędzie się 26 października 2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00 w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 12. Czytaj dalej 1050 rocznica Chrztu Polski – Konferencja dla nauczycieli

Program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem

Nakładem wydawnictwa Gaudentinum ukazał się nowy program nauczania p.t. W ramionach Ojca. Program nauczania religii rzymskokatolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. Dnia 22 sierpnia 2016 r. program został zatwierdzony i zarejestrowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do użytku szkolnego na teren archidiecezji gnieźnieńskiej pod numerem GN-9i-01/16.
Program ten został również dopuszczony na terenie archidiecezji częstochowskiej i mogą z niego korzystać katecheci pracujący z dziećmi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Osoby zainteresowane zakupem programu prosimy o kontakt z wydawnictwem Gaudentinum pod numerem tel. 61 425 58 15 lub pocztą e – mail: biuro@gaudentinum.pl.

Konkurs misyjny

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Ogólnopolskiego Konkursu ,,Mój Szkolny Kolega z Misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele i katecheci. Szczegółowe informacje w zakładce: konkursy/inne konkursy

Sympozjum Katechetyczne

W sobotę 15 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbędzie się Sympozjum Pastoralno – Katechetyczne pod hasłem: ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Tegoroczne sympozjum wpisuje się w trwający od 14 do 16 października Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30. W tym samym czasie będą trwać warsztaty dla członków Szkolnych Szkół Caritas. Opiekunowie kół przyjeżdżają na spotkanie z uczniami. Katecheci uczestniczą w sympozjum, a uczniowie w warsztatach. Spotkanie zakończy się wspólną Eucharystią o godz. 13.00.

                                                       Program (pobierz plakat)