Konkurs biblijny dla szkół podstawowych

Za nami etap szkolny XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Gratulujemy zwycięzcom, którzy będą reprezentować szkoły w eliminacjach rejonowych. Dziękujemy wszystkim katechetom, którzy przeprowadzili konkurs w swoich szkołach i prosimy o przesłanie protokołu do 27 października. Protokół należy przesłać również wtedy, gdy żaden uczeń nie przeszedł do etapu rejonowego.  Protokół przesyłamy tylko w formie elektronicznego formularza. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz z protokołem znajdują się w zakładce: konkursy/konkursy biblijne/szkoła podstawowa.

1050 rocznica Chrztu Polski – Konferencja dla nauczycieli

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie we współpracy z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego organizuje konferencję związaną z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski. Konferencja jest przedsięwzięciem edukacyjnym, które ma na celu wspieranie szkół w działalności historyczno – dydaktycznej. Spotkanie odbędzie się 26 października 2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00 w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 12. Czytaj dalej 1050 rocznica Chrztu Polski – Konferencja dla nauczycieli

Program nauczania religii dla uczniów z upośledzeniem

Nakładem wydawnictwa Gaudentinum ukazał się nowy program nauczania p.t. W ramionach Ojca. Program nauczania religii rzymskokatolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. Dnia 22 sierpnia 2016 r. program został zatwierdzony i zarejestrowany przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do użytku szkolnego na teren archidiecezji gnieźnieńskiej pod numerem GN-9i-01/16.
Program ten został również dopuszczony na terenie archidiecezji częstochowskiej i mogą z niego korzystać katecheci pracujący z dziećmi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Osoby zainteresowane zakupem programu prosimy o kontakt z wydawnictwem Gaudentinum pod numerem tel. 61 425 58 15 lub pocztą e – mail: biuro@gaudentinum.pl.

Konkurs misyjny

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Ogólnopolskiego Konkursu ,,Mój Szkolny Kolega z Misji” organizowanego przez Dzieło Pomocy ,,Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele i katecheci. Szczegółowe informacje w zakładce: konkursy/inne konkursy

Sympozjum Katechetyczne

W sobotę 15 października 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie odbędzie się Sympozjum Pastoralno – Katechetyczne pod hasłem: ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Tegoroczne sympozjum wpisuje się w trwający od 14 do 16 października Kongres Miłosierdzia Archidiecezji Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30. W tym samym czasie będą trwać warsztaty dla członków Szkolnych Szkół Caritas. Opiekunowie kół przyjeżdżają na spotkanie z uczniami. Katecheci uczestniczą w sympozjum, a uczniowie w warsztatach. Spotkanie zakończy się wspólną Eucharystią o godz. 13.00.

                                                       Program (pobierz plakat)

Narodowa Pielgrzymka do Gniezna

W sobotę 24 września 2016 r. odbędzie się Jubileuszowa Narodowa Pielgrzymka Katechetów do Gniezna z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pod przewodnictwem Prymasa Polski Abpa Wojciecha Polaka. Szczegółowy program pielgrzymki oraz informacje dotyczące wyjazdu znajdują się w zakładce: formacja duchowa/pielgrzymki.