apel komisji wychowania katolickiego kep

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach.

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach. Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.


Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (PDF)
Wzór oświadczenia rodzica lub opiekuna (DOC)

– źródło: opoka.news 

Wystawa „Śladami Jezusa” w Częstochowie!

Wystawa „Śladami Jezusa” opowiada jedną z najważniejszych historii naszej cywilizacji w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie została opowiedziana. Jest to wysokiej jakości interaktywna podróż do źródeł chrześcijaństwa. Zwiedzający mają możliwość przeniesienia się do Jerozolimy z roku 33, aby poznać jak w świetle Ewangelii, tradycji i nauki przedstawia się historia Jezusa z Nazaretu. Wystawa składa się z ośmiu multimedialnych sal, które pozwalają poznać kolejne rozdziały historii w formie wciągającej opowieści.

1. Wieczernik 
2. Sala w Ogrodzie
3. Ślady Męki
4. Ślady Zmartwychwstania
5. Historia Miejsca Zmartwychwstania
6. Rozwój chrześcijaństwa
7. Polacy w Ziemi Świętej
8. Wieczernik

Realistyczna rekonstrukcja miejsc z Jerozolimy sprzed 2000 lat, wyjątkowa muzyka, spektakularne animacje, a nawet zapachy! To wszystko będzie można zobaczyć już niedługo, w pobliżu Jasnej Góry, na parkingu przy ul. Oleńki w Częstochowie.

Narratorem wystawy jest znany aktor Piotr Fronczewski. Jego słowa dopełnia poruszający śpiew syryjskiej artystki Myrny Kbbeh. Ekspozycja przemawia zarówno do intelektu, jak i serca widza. Dostarcza nie tylko wiedzy, ale oferuje również duchowe przeżycie. „Zwiedzający będą mieli możliwość stanąć u stóp Golgoty, poznać historię Bożego Grobu, obejrzeć wyjątkowe obiekty związane z historią Jezusa i pomyśleć o swojej roli w tej opowieści”, wyjaśnia Krzysztof Noworyta ze studia Tengent.

Wystawę honorowym patronatem objęli: metropolita częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze o. Marian Waligóra OSPPE oraz kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton OFM. Partnerami wydarzenia są: Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Organizatorem przedsięwzięcia jest firma „Tengent”.

Żywimy nadzieję, że wystawa przyczyni się do pogłębienia wiedzy i wiary mieszkańców Częstochowy oraz przybywających licznie na Jasną Górę pielgrzymów. Szczegółowe informacje na stronie sladamijezusa.pl oraz pod numerem telefonu: 577 131 440.

Daria Jędras, General Manager wystawy multimedialnej „Śladami Jezusa”.

Podstawa Programowa katechezy i podręczniki w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w dalszym ciągu Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 r. oraz będą obowiązywać dostosowane do niej podręczniki do nauki religii. Podręczniki dostosowane do nowej Podstawy z 2018 r. będą wprowadzane dopiero od roku szkolnego 2020/2021.

Kwestia ta jest szczegółowo wyjaśniona w Uchwale Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii. Treść dokumentu można pobrać klikając w poniższy link.

Pobierz dokument

Szczegółowe informacje będą również przekazane podczas konferencji katechetycznej 31 sierpnia br. oraz zostaną opublikowane w ,,Biuletynie Katechetycznym”.

 

 

Funkcjonowanie Referatu Katechetycznego w czasie wakacji

Informujemy, że w czasie wakacji Referat Katechetyczny funkcjonuje w stałych godzinach, tzn. od. 9.00 do 13.00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki oraz od 11.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 w czwartki.

Referat będzie nieczynny w następujące dni:

– wtorek 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

– czwartek 15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

– piątek 16 sierpnia

– poniedziałek 26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej

– wtorek 27 sierpnia

Misje kanoniczne na nowy rok szkolny będą wydawane
od 7 sierpnia br.

Rekolekcje dla Katechetów

Rekolekcje dla katechetów odbędą się w dn. 21-23 czerwca 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w Referacie Katechetycznym (nr 34 324 10 44) do 10 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz program w zakładce: formacja duchowa/rekolekcje

zaproszenie

Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – Oddział w Częstochowie oraz Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Aktualne wyzwania teologii. Odbędzie się ona 9 maja br. w gmachu WSD w Częstochowie, ul. św. Barbary 41. Wydarzenie zostanie zainaugurowane o godz. 9:00 Mszą św. w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Abp. Wacława Depo. Pierwsza sesja z prezentacjami i dyskusją rozpocznie się o godz. 10:15 w Auli im. Jana Pawła II. Wśród prelegentów (zgłoszonych 45) wystąpią: ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie), ks. prof. dr hab. Marek Tatar (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i ks. dr hab. Sławomir Zieliński (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Po przerwie, od godz. 12:00 do 13:30 rozpocznie się druga sesja z podziałem prelegentów na poszczególne dyscypliny teologiczne, także z prezentacjami i dyskusją. Sekcje zgromadzą się w salach wykładowych Wyższego Seminarium Duchownego i Wyższego Instytutu Teologicznego.

 Serdecznie zapraszamy do udziału. (Po zakończonej konferencji możliwość pobrania stosownych zaświadczeń)

https://pttczestochowa.pl/

 Polskie Towarzystwo Teologiczne
 w Krakowie – Oddział w Częstochowie

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

W czwartek 25 kwietnia na Jasnej Górze odbył się diecezjalny etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 

Zakres tegorocznej edycji Konkursu obejmował Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Tekst źródłowy stanowił najnowszy przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu Edycji Świętego Pawła. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 49 szkół  z terenu archidiecezji częstochowskiej, co przełożyło się na liczbę 60 uczniów.

Konkurs poprzedziła Eucharystia w Kaplicy Matki Bożej,  której przewodniczył biskup senior Antoni Długosz. „Cieszę się, że młodzież podejmuje trud odczytywania Pisma Świętego. Biblia jest księgą zadaną każdemu z nas, (…) z niej możemy czerpać prawdy dotyczące naszego zbawienia” – nadmienił w homilii bp Antoni.

Po Mszy św. młodzież rozpoczęła rywalizację konkursową w Sali Papieskiej. Test pisemny wyłonił siedmiu najlepszych uczestników, którzy przystąpili do części ustnej, która z kolei wyłoniła trzech finalistów. Będą oni reprezentować archidiecezję częstochowską w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w czerwcu w Niepokalanowie.

W skład Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej wchodzili: dyrektor Edycji Świętego Pawła ks. Daniel Łuka, redaktor Radia Jasna Góra Marcin Bernaś. Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie reprezentował wizytator diecezjalny dr Artur Dąbrowski.

Zwyciężczynią konkursu została Marcelina Pawłowska z II LO w Zawierciu. Drugie miejsce zdobył Maciej Szymczykiewicz z II LO w Radomsku. W gronie finalistów, po emocjonującej „dogrywce”, znalazła się także Paulina Rychlik z LO w Koziegłowach.

Wyniki „Konkursu Recytatorskiego o św. Janie Pawle II”

25 kwietnia br. w  budynku Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II odbył się finał III edycji Konkursu Recytatorskiego o św. Janie Pawle II, organizowanego przez Referat Katechetyczny, Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae oraz Fundację Z Motocyklem. Na scenie swoje talenty recytatorskie zaprezentowało trzydziestu uczniów ze szkół podstawowych. W kategorii młodszej (I-III) zwyciężyła Natalia Kozińska, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy, drugie miejsce zajęła Emilia Mateja z Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. Reymonta w Pątnowie, trzecie miejsce przypadło uczniowi Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie Franciszkowi Zbrojkiewiczowi. W kategorii starszej najlepiej zaprezentowała się Marta Szewczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Częstochowie, drugie miejsce zajęła Monika Marcinkowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie, trzecie miejsce wywalczyła Natalia Ciemniewska z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7 w Radomsku. Zwycięzcom oraz ich katechetom i opiekunom serdecznie gratulujemy.