W dniu 07 marca br., w budynku Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Do zawodów przystąpili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu archidiecezji częstochowskiej, którzy zwyciężyli zmagania na etapie szkolnym OTK. Po rozwiązaniu pisemnego testu do finału zakwalifikowało się troje uczniów z najlepszymi wynikami:

  1. Pola Mielczarek  – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie
  2. Patrycja Leszczyńska – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie
  3. Zofia Szczepańczyk – IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie

Gratulujemy zwycięzcom i katechetom. Życzymy dalszych sukcesów w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2018 r. w Łodzi.

Etap diecezjalny OTK

Szczęść Boże

Przypominamy, że 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w budynku Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie odbędzie się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikują się uczestnicy, którzy kolejno zajmą pierwsze trzy miejsca i zdobędą przynajmniej 40% liczby punktów możliwych do zdobycia w zawodach II stopnia (Regulamin OTK §9).

Program:

10.30  – rejestracja uczestników;

11.00 -11.45 – test pisemny;

13.15 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

finał XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej

zdjęcie: Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

 „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11)

W czwartek 25 stycznia 2018 r. w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie odbył się Finał Diecezjalny XXIII Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat Ewangelii według św. Marka, po rywalizacji na etapie szkolnym i rejonowym do finału dotarło 40 uczniów.  I miejsce zajęła  Eliza Musiał ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej, II miejsce – Bartłomiej Rozenberg ze Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach i III miejsce – Marta Kazik ze Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radostkowie. Zwycięzcy oraz ich katecheci otrzymali atrakcyjne nagrody.   Gratulujemy.   (Fotorelacja)

Etap szkolny konkursu biblijnego dla gimnazjum

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 14 grudnia odbędzie się etap szkolny konkursu biblijnego dla szkół gimnazjalnych. Materiały potrzebne do przeprowadzenia konkursu zostały dzisiaj wysłane do katechetów mailem na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego katecheci przesyłają do Referatu Katechetycznego protokół w formie elektronicznego formularza zamieszczonego w zakładce: konkursy/konkursy biblijne/gimnazjum najpóźniej do 22 grudnia br.

Etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych

Przypominamy, że w najbliższy czwartek 23 listopada 2017 r. odbędzie się etap rejonowy konkursu biblijnego dla szkół podstawowych. Szczegółowe informacje zostały przekazane katechetom w mailu wysłanym na adres zamieszczony w protokole etapu szkolnego.

Konkurs we wszystkich rejonach rozpoczyna się o godz. 10.00 i przebiega według następującego programu:

10.00 – rejestracja uczestników

10.30 – test pisemny

12.30 – ogłoszenie wyników

Konkurs biblijny dla szkół podstawowych

W poniedziałek 16 października 2017 r. minął termin zgłoszenia szkół podstawowych do konkursu biblijnego.  Zgłoszonych zostało 149 szkół. Szczegółowe informacje oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia etapu szkolnego katecheci otrzymają w poniedziałek 23 października pocztą e-mail na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Etap szkolny odbędzie się w piątek 27 października 2017 r.

Ankiety katechetyczne

Przypominamy, że w sobotę 30  września mija termin dostarczenia ankiet katechetycznych. Formularze ankiet pobieramy ze strony internetowej Referatu Katechetycznego z zakładki: druki do pobrania. Ankiety wypełniamy tylko w wersji elektronicznej i przesyłamy pocztą e – mail na adres: referat@katechezaczest.pl.