Eucharystia – tajemnica wyznawana na katechezie

Pod takim tytułem w sobotę 30 listopada br. odbyło się ogólnopolskie sympozjum katechetyczne. Pierwsza sesja sympozjum odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, wykłady popołudniowe oraz warsztaty katechetyczne miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie.
Relację z tego wydarzenia prezentuje artykuł ks. Mariusza Frukacza pt. Między Eucharystia a katechezą    >>>FOTORELACJA niedziela.pl<<<

Etap rejonowy konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 4-5 szkół podstawowych

W czwartek 28 listopada odbyły się eliminacje rejonowe XXV Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 4-5 szkół podstawowych. Konkurs odbywał się równolegle w Częstochowie, Radomsku, Wieluniu i Zawierciu. Uczestnicy, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w rejonach, zostali zakwalifikowani do finału diecezjalnego, który odbędzie się w Częstochowie 5 marca 2020 r. 

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów! 

Wyniki etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 21 listopada br. odbył się etap rejonowy XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla klas 6-8 szkół podstawowych. Diecezjalna Komisja Kwalifikacyjna, po sprawdzeniu testów uczestników ze wszystkich rejonów archidiecezji częstochowskiej, zakwalifikowała do Finału Wojewódzkiego 12 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. Poniżej publikujemy listę z wynikami konkursu. Nazwiska oznaczone na liście kolorem czerwonym to nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do Finału Wojewódzkiego.

 Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów!

Finał odbędzie się 27 lutego 2020 r. w Częstochowie. Szczegółowe informacje przekażemy wkrótce katechetom oraz Dyrekcji szkół, do których uczęszczają finaliści.

Pobierz listę wyników


Poniżej można również pobrać test z etapu rejonowego oraz klucz odpowiedzi.

etap rejonowy – test dla ucznia

etap rejonowy – klucz odpowiedzi


Uwaga!!!

Finalistów obowiązuje dodatkowa literatura wyszczególniona w regulaminie konkursu, zaczerpnięta z komentarzy biblijnych. Całość tej literatury można pobrać klikając w zamieszczone poniżej linki.

Biblia w liturgii Mszy Świętej

Nowy Komentarz Biblijny Ew_Jan_1-12

OTK – zmiana terminu etapu szkolnego

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej uległ zmianie termin etapu szkolnego, który miał się odbyć 20 listopada br.

Etap szkolny należy przeprowadzić
4 grudnia 2019 r. o godz. 11.00.

 

Przypominamy, że do 13 listopada br. można jeszcze zgłosić szkołę ponadpodstawową do udziału w Olimpiadzie za pomocą formularza dostępnego w zakładce: konkursy/Olimpiada Teologii Katolickiej. Szczegółowe informacje oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia etapu szkolnego zostaną wysłane pod koniec listopada mailem na adres zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Z tej okazji chcemy złożyć wszystkim Katechetom najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, światła Ducha Świętego na każdy dzień pracy z dziećmi i młodzieżą. Wyrażamy ogromną wdzięczność za codzienny trud wkładany w budzenie i pogłębianie wiary w sercach młodych ludzi.   Niech Maryja, nasza najlepsza Nauczycielka w drodze do Boga otoczy Was swoją opieką i wyprosi radość płynącą z faktu  pełnienia   ważnej misji  w  życiu Kościoła.

Dyrektor i pracownicy Referatu Katechetycznego

Październik – nadzwyczajny miesiąc misyjny

Papież ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Zachęcamy katechetów i duszpasterzy do skorzystania z materiałów związanych z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
—>>MATERIAŁY DO POBRANIA<<—

 

IX tydzień wychowania

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy, mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania, który będziemy przeżywać w dniach od 15 do 21 września 2019 r. są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna zmiana ich życia.

Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Uczniowie rozpoczęli rozmowę z Jezusem i stało się to dla nich początkiem zupełnie nowej drogi. Jak doprowadzić naszych uczniów do tego, by kierowali swoje pytania do Jezusa i u Niego szukali rozwiązania swoich problemów? Prosimy o przyjęcie niniejszych materiałów, mających stanowić pomoc w owocnym przeżyciu czasu modlitwy i refleksji wokół problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

===>>> MATERIAŁY DO POBRANIA<<<===

źródło: tydzienwychowania.pl