Papież ustanawia w Kościele posługę katechety

Фота: nd.nl

„Antiquum ministerium” czyli starożytna posługa: tak brzmi tytuł listu w formie Motu proprio, w którym Papież ustanawia świecką posługę katechetyczną. Ta decyzja wiąże się z naglącą potrzebą ewangelizacji we współczesnym świecie. Włączenie oraz współpraca ze świeckimi w dziele przekazywania wiary poprzez katechezę wypływa z istoty ich powołania na mocy chrztu świętego i innych sakramentów pogłębiających więź ze wspólnotą uczniów Chrystusa. Franciszek podkreśla również znaczenie autentycznego spotkania z młodymi pokoleniami, a także potrzebę metodologii i kreatywnych narzędzi, które uczynią głoszenie Ewangelii spójnym z misyjną przemianą Kościoła.
Treść dokumentu dostępna tutaj: PP Franciszek-motu-proprio-antiquum-ministerium

(źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-05/papiez-ustanawia-posluge-katechety.html)