Pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Częstochowskiej

Każdego roku maturzyści z Archidiecezji Częstochowskiej pielgrzymują do sanktuarium na Jasnej Górze, by zawierzać Matce Bożej trudny czas egzaminów i ważnych życiowych decyzji. Tegoroczna pielgrzymka maturzystów odbędzie się w sobotę 14 marca 2020 r. Szczegółowe informacje oraz program pielgrzymki można znaleźć w zakładce: pielgrzymka maturzystów