Pielgrzymki

Planowana pielgrzymka katechetów do Ziemi Świętej została odwołana.