Pielgrzymki

Pielgrzymka katechetów do Ziemi Świętej zaplanowana w terminie 27.06 – 4.07.2020 r. ze względu na trwającą pandemię została przełożona na przyszły rok. Więcej szczegółowych informacji podamy w późniejszym terminie.